Reinbeitedistrikt går til kamp mot vindmøller

NRK.no

Fosen Vind vil bygge Europas største vindmøllepark i reinbeiteområde. Reinere vil det motsatte, og i morgen starter en ti-dagers lang sak i skjønnsretten.

– Dette er en veldig stor sak. Det er snakk om at det skal bygges 300 vindmøller midt i reinbeitedistriktet. Og for vår del i sør-gruppa i Fovsen Njaarke dreier det seg om Storheia, der skal det bygges 80 vindanlegg, sier den pensjonert reindriftsutøveren Arvid Jåma.

Han sier Storheia er en av de viktigste vinterbeiteområdene som de har for reinsdyrene.

– Det som er fryktelig, hvis det blir et negativt utfall, er risikoen at en av oss må slutte med reindrift eller at vi må redusere antallet betydelig, sier Jåma.
Fra tirsdag skal denne saken opp i innstansen skjønnsretten og vare frem til den 16.juni. I løpet av den tid skal de også ha vært på befaring på Storheia.

– Store sjanser for å gå seierende ut

23. februar 2016 ble det kjent at Europas største landbaserte vindkraftanlegg skal bygges i Fosenhalvøya, Hitra og i Snillfjord i Trøndelag.

Reineierne mener at en tredjedel av reinbeitet på Sør-Fosen vil forsvinne, noe som vil bety kroken på døra for mange mennesker og radere bort sørsamisk reindrift i området for all framtid.

– Vi forventer nå i første omgang at konsesjonen blir gjort ugyldig, samtidig at vi når frem med våre argumenter. Vi mener vi har store sjanser å vinne da vi har mye materiale som skal legge frem, sier Arvid Jåma.

Forholder seg til myndighetene

Kommunikasjonsansvarlig i Statkrafts utbyggingsprosjekt Geir Fuglseth vil ikke si noe om sakens gang, men at de forholder seg til det myndighetene har gitt klarsignal til.

– Det vi forholder oss til er at det har vært en lang og grundig saksbehandling av myndighetene i flere år, også reindriftens forhold har vært særskilt behandlet. Og på bakgrunn av det er det da gitt en endelig konsesjon.

Er det plass til både vindmøller og reindrift på samme området?

– Det har myndigheten konkludert med er mulig. Dette har vært igjennom Norges vassdrags- og energidirektorat, Olje- og energidepartementet samt gjentatte høringer og konsultasjoner både med reindriften og reindriftskyndige.

%d bloggere liker dette: