Rehabilitering av Brandsøy bru

Roan.kommune.no

Arbeidet med rehabiliteringen av Brandsøy bru starter mandag 28.11.16. Brua vil være åpen for trafikk frem til 05.12.16 klokken 07:00. Det må påregnes nedsatt fremkommelighet frem til stengning, men trafikken skal kunne komme frem. Fra 05.12.16 blir det kun mulig å gå via gangbane. 

Brua vil bli åpnet i løpet av uke 51, nærmere beskjed vil komme.

Videre er det gitt beskjed til Fosen Brann og Redningstjeneste slik at det blir utarbeidet en beredskapsplan. Det er også gitt beskjed til ambulansestasjonen på Bessaker slik at de er forberedt på stengningen.

Parkering

Det er mulig å parkere biler på enga på vestsiden av Brandsøyveien før hyttecontaineren.

Post

Posten vil bli levert på Joker Hongsand i perioden brua er stengt. 

Renovasjon

Midtre Namdal Avfallsselskap har gitt tillatelse til beboende på Brandsøya til å kaste restavfall i hyttecontaineren på Nesvalen. Det vil også bli satt ut en dunk til matavfall ved siden av hyttecontaineren.

%d bloggere liker dette: