REGULERINGSPLAN FOR SANDSKOGAN

Reguleringsplan for Sandskogan gnr 64 bnr 3 m.fl.

I møte den 03.09.2013, sak 45/13 vedtok Roan kommune, hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø, å legge reguleringsplan for Sandskogan, gnr. 64 bnr. 3 m.fl. ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker ihht. Plan- og bygningsloven (pb) § 12-10.
Les mer

%d bloggere liker dette: