REGULERINGSPLAN FOR KAIOMRÅDE STRAUM I EINARSDALEN

Roan.kommune.no

Skjermbilde 2016-07-04 kl. 11.58.35

Det ble av Sarepta Energi utarbeidet en reguleringsplan for Roan vindkraftverk, der kaiområdet på Straum (Einarsdalen) er en del av planen. Utkastet til plan ble sendt ut på offentlig ettersyn i 2008. På grunn av endring i plan- og bygningslov i 2008, der kravet til reguleringsplan for vindkraftverk ble fjernet ble planen ikke ferdigbehandlet.

I hht. Plan- og bygningsloven § 27.2 nr.3 kunngjøres at Roan kommune v/kommunestyret har egengodkjent reguleringsplan for kaiområde Straum i Einarsdalen. Reguleringsplanen omhandler areal for etablering av ny kai, areal for å sikre et større og rettere areal for adkomstvei til ny kai og areal for trafikkområde i sjø for å sikra trafikk til og fra kaianlegget.

Fristen for merknader og innsigelser er 26.08.16. Merknader til reguleringsplanen sendes Roan kommune, Julie Næss vei 10 7180 Roan, eller postmottak@roan.kommune.no

Les høringsdokumenter på Roan.kommune.no
%d bloggere liker dette: