Reguleringsplan for Bessaker havn- og næringspark

Reguleringsplanen går i korte trekk ut på å anlegge næringspark på deler av Løaholmen. Overskuddsmasse fra næringsparken skal benyttes til fremføring av vei fra fastland og til å anlegge småbåthavn på innsiden av denne fyllingen.

Sakspapirer er å finne på nettsiden til Roan kommune: http://www.roan.kommune.no/sitepageview.aspx?articleID=9417

Høringsfrist er 15. juni 2009

 

Styret har innen utløp av høringsfristen gitt følgende tilbakemelding til Roan kommune:

«Roan hytteforening (RHF) har ingen innsigelser mot fremlagt reguleringsplan for Bessaker havn og næringspark. RHF ser positivt på å utnytte Løholmen som næringspark for å bedre vilkår for næringslivet i kommunen. Det er også positivt at molo mot land tilrettelegges for bruk til havn for fritids- og småbåter.»

 

%d bloggere liker dette: