Prutet ned egen lønn med 47 000 kroner

Fosna-Folket.no

Ordførerne og varaordførerne i Roan og Åfjord får mer å gjøre siden kommunene skal slås sammen. Varaordførerne skal få en stillingsandel, og Åfjord-ordføreren ble foreslått høyere lønn fra nyttår av.

– Roan kommune ønsket at godtgjøringen for folkevalgte skal ta utgangspunkt i Åfjords reglement. Vi var enstemmige i valgnemnda i Åfjord kommune i det forslaget vi legger frem, sier varaordfører Jon Husdal (Sp), som leder valgnemnda i Åfjord kommune.
Før desembermøtet hadde en enstemmig valgnemnd gått for å øke Åfjord-ordførerens lønn med fem prosent, fra 95 til 100 prosent av det en stortingsrepresentant tjener. Forskjellen er på vel 47 000 kroner.

Slik gikk det ikke.

Mot lønnsøkning

Mange offentlige lederstillinger setter lønnsnivået etter hva en stortingsrepresentant tjener. Fra 1. mai 2017 får de 169 folkevalgte i Stortinget 928 602 kroner i året som grunnlønn for sitt arbeid som folkevalgte.

I Åfjord har ordføreren tjent 95 prosent av en Stortingsrepresentant, eller cirka 881 000 kroner i året. Åfjord-ordfører Vibeke Stjern motsatte seg at hun skulle gå opp i lønn fra januar av.

– Jeg håper dere kan bli med på at ordføreren ikke går opp i lønn. Jeg kommer derfor med et endringsforslag på det. Kommunesammenslåing er en del av ordførerjobben, sier Stjern til kommunestyret.

Presisering

Husdal presiserte fra talerstolen at valgnemnda ikke ønsket lønnsøkningen på grunn av arbeidet med kommunesammenslåing, men fordi de mener ordføreren jobber 100 prosent og derfor bør lønnes likt med stortingsrepresentanter som har samme stillingsstørrelse.

– Jeg opprettholder at jeg ikke ønsker en økning fra 95 til 100 prosent av lønn tilsvarende en stortingsrepresentant, sier Stjern.

Stjern fikk det slik hun ønsker, og fikk dermed prutet ned egen lønn med minst 47 000 kroner i 2018. Stortinget selv bestemmer sine lønninger, og justeringer skjer vanligvis fra 1. mai. Det er vanlig at stortingsrepresentantene får minimum lønnsøkning for å holde tritt med prisvekst.

Dermed kan Stjern ha prutet ned egen lønn med et enda større beløp for 2018 alt etter hvordan prisveksten det kommende året blir.

Varaordføreren i Åfjord kommune får økt sin stillingsandel med 15 prosent og vil fra 1. januar 2018 stå i en stilling på 50 prosent med en sats på 85 prosent av stortingsrepresentanters lønn. Det gir en inntekt på rundt 464 000 kroner for vervet.

%d bloggere liker dette: