PROSJEKT VENNSKAPSBENK I ROAN KOMMUNALE BARNEHAGE

Roan.kommune.no

Prosjekt Vennskapsbenk ved Roan kommunale barnehager er et viktig bidrag i det pedagogiske arbeidet deres.

Vennskapsbenken er en arena for å dyrke – nettopp – vennskapet. Det er vår definisjon av vennskapsbenken.

Når vi sitter på vennskapsbenken så vil vi kanskje ha oss en ny venn? På vennskapbenken snakker vi om viktigheten av å ha en venn, mange venner, små venner og store venner. På vennskapsbenken skal nye vennskap dannes, og på vennskapsbenken «gjør vi opp» og snakker om det som kan være vanskelig. Når vi så forlater vennskapsbenken så er vi enige…kanskje er vi enige om at vi kan være uenige om saker og ting – men at vi ALLIKEVEL bevarer vennskapet og intensjonen om å ville hverandre vel….

Vennskapsbenkene på Tusseladden, Vik-Bessaker og Brandsfjord er barnehagenes MOTprosjekt.

Ordfører Einar har klippet den første vennskapsbenksnoren, og i rask rekkefølge står Vik-Bessaker og Brandsfjord barnehage for tur. Vi siterer ordføreren: «Kanskje skulle det vært en vennskapsbenk på alle steder der mennesker møtes?»
Obama, Putin, Erna og resten av verden:  Se til Roans barnehager – vi har patentet!

%d bloggere liker dette: