«Problembarnet» Fosen

Skjalg Ledang Kommentator / journalist Fosna-Folket

Fylkesmann Brit Skjelbred hadde ikke fasit for Fosen da hun fredag presenterte sin anbefaling for framtidig kommunestruktur i Sør-Trøndelag.

Det vil si, fra 2025 mener hun at Fosen bør samles til en storkommune. Men med unntak av Rissa og Leksvik så har hun satt anbefalingen for resten av Fosen på vent ut året.

Det fylkesmannen derimot gjorde klart er at ingen av kommunene Ørland, Roan eller Osen bør stå alene.

To-tre år er kort tid når det handler om kommunereform. Statsråd Sanner sa under en lynvisitt i Bjugn før valget sist høst at han ikke hadde det travelt med reformen, og viste til at det tok flere tiår å gjennomføre reformen som ble avsluttet på 1960-tallet.

Før Skjelbred la fram sine tanker fredag manglet det ikke på spekulasjoner om hva som ville komme. «Jeg føler meg nær 100 prosent sikker på at Fylkesmannen fredag vil foreslå Ørland og Bjugn i samme kommune. Det ville vært helt merkelig om Ørland skulle få være en enslig ren flyplasskommune for seg selv.» Det spådde kommuneekspert Geir Vinsand. Så kan man undres over om han da glemmer at Ørland har det desidert største handelssentrum i Fosen, kommunen har verdens største produsent av marinert sild og en bedrift som i skandinavisk sammenheng er en gigant innen produksjon av dyner, puter og sengetøy?

Reaksjonene fra våre lokalpolitikere lot ikke vente på seg etter fylkesmannens orientering fredag formiddag. Av ulike grunner så er det mange som har Ørland i fokus for tankene. Ørlandsordfører Tom Myrvold (H) frykter ikke at regjeringen og Stortinget vil bruke tvang, og respekterer nei-flertallet i folkeavstemningen for fire måneder siden. Han avviser også at oppgaver knyttet til etableringen av den nye kampflybasen fordrer en større kommune. Her burde også fylkesmannen se det samme som Myrvold, nemlig at det er de regionale myndigheter som i stor utstrekning har vært og er bremseklossen. Etter min mening handler det i stor grad om at de samme myndigheter ikke har tilstrekkelig respekt for den lokale sjølråderetten, lokal kunnskap og kompetanse og det lokale folkestyret.

Bjugn-ordfører Ogne Undertun på sin side mener det er på tide at Ørland begynner å bygge relasjoner til omgivelsene. Samtidig er Undertun tydelig på at han mener Ørland har forutsetninger for å bestå som egen kommune både på kort og lang sikt. Undertuns uttalelser er egnet til å, på samme tid, skape både harme og begeistring hos naboene i Ørland. «Fremtiden er muligheter, for meg er sammenslåing nå en begrensning.» Det var budskapet Undertun hadde til sine egne sambygdinger før de skulle si ja eller nei til sammenslåing med Ørland i 2014. Men det var den gang.

Tidligere lokalpolitiker, nå storingsrepresentant, Torhild Aarbergsbotten (H) på sin side mener naboene Ørland og Bjugn snarest må ta opp tråden om en sammenslåing. Hun mener målet må være enighet om en ny sammenslåingsavtale innen utgangen av året. Det betyr at ting må skje raskt. Med fratrekk av juleferien, som Aarbergsbotten helt riktig trekker fram, så er det drøyt to og en halv måned til nyttår.

På samme tid er det all grunn til å være spent på hva som blir utfallet av intensjonsavtalen mellom Roan og Åfjord dersom roansbyggen tar med Bjugn på sammenslåingslasset? En tredje runde i Roan kommunestyre om dette spørsmålet nå i høst vil fortone seg som underlig. Om det skjer, så vil kritikerne i Roan få ytterligere ammunisjon, og kunne kreve ny folkeavstemning i en kommune som har sagt ja til å bli med på kommunereformen.

I Osen går livet sin vante gang. Osingene ble neppe skremt av at fylkesmannen mener kommunen ikke bør bestå som i dag. Det signalet har kommet fra mange hold i løpet av prosessen med den pågående kommunereformen. Det kan komme en dag da innbyggerne i Osen må ta stilling til om de vil gå i den ene eller andre retningen for å bli del av en større enhet. Det er ikke så lenge siden velgerne i Osen endte med nesten dødt løp da spørsmålet var om de skulle forbli sørtrøndere eller skifte til å bli nordtrøndere. Nå slipper de å tenke mer på den saken. Derimot kan de bli nødt til å velge om de vil forbli fosninger, som del av en i dag ikke avklart kommune. Alternativet kan være at de blir namsosinger, i og med at nabokommunen Namdalseid har sagt ja til «Rock City».

Jeg har forståelse for at Fosen, i alle fall for enkelte som er engasjert i arbeidet med kommunereformen, kan framstå som et «problembarn». Med klare tanker om et løp fram til 2025 der Fosen skal være samlet i en kommune, så har fylkesmann Brit Skjelbred også levert sitt bidrag til at kommunereform forblir et tema i årene framover. Også for de som har bestemt seg for en sammenslåing. I praksis sier Skjelbred at Indre Fosen kommune vil være en midlertidig løsning. Mon tro om det blir et tema det siste året fellesnemda for Indre Fosen skal meisle ut framtida for en ny kommune?

%d bloggere liker dette: