Positivt fraspark for å øke UKM-interessen

Fosna-Folket.no

Ungdommens kulturmønstring arrangeres annethvert år i Osen og Roan. En negativ utvikling blant påmelding av deltakere de siste årene, har fått arrangørene til å tenke nytt. 

De nye tiltakene  har som mål om å øke interesse og rekruttering med tanke på deltakelse og ikke minst eierskap til eget arrangement.

«UKM kick-off»

Lokalmønstringen arrangeres 14. mars i Osen denne gang, og man setter nå et ekstra trykk for å øke interessen blant de unge, opplyser Tina Osen Hagen, UKM-kontakt i Osen kommune.

– Vi har søkt UKM Norge om midler til å gjøre noe ekstra, og har fått positiv respons på dette. Midlene vil dekke deler av en UKM kick-off som kjøres i januar, i god tid før lokalmønstringen i mars. Der vil barn og unge få inspirasjon og live-underholding fra Håkon Ricardo Storstadmo, som er godt kjent fra blant annet Idol og Norske Talenter, og vil forhåpentligvis være en inspirerende og «kul kis» som snakker ungdommens språk.

Mange samarbeidspartnere

– Målet er å få langt flere til å melde seg på UKM i Osen?

– Helt klart. Vi har inngått samarbeid med ulike fora hvor unge er aktive, som ungdomsklubb, ungdomslag og ungdomsråd, for å få de mer på banen. I tillegg er De gærne damers forening og kulturskolen viktige samarbeidspartnere. Vi må få formidlet at UKM er ungdommens egen arena, der de kan delta med hva de måtte ønske, dette handler ikke bare om dans og musikk. I tillegg tror jeg det er viktig at ungdommen selv får et eierskap til arrangementet og i størst mulig grad jobber aktivt for å få til noe sammen, men med de voksne i kullisene, sier Tina Osen Hagen.

%d bloggere liker dette: