Politimesteren vil likevel ha flere tjenestesteder på Fosen

Fosna-Folket.no

Politimesterens forslag til ny tjenestestedsstruktur i Trøndelag politidistrikt konkluderer med både Rissa og Ørland som fremtidige tjenestesteder for politiet på Fosen.

– Jeg er glad for at våre argumenter har blitt møtt med forståelse. Jeg oppfordrer folk til å engasjere seg og komme med innspill til politisk ledelse, sier konstituert stedlig leder ved Rissa tjenestested Rune Krokdal.

I forslaget som ble lagt fram i vår, var det foreslått at hele Fosen skulle ha kun ett tjenestested på Brekstad i Ørland. Dette forslaget skapte store reaksjoner, spesielt fra lokale politikere på Fosen.

Høring

Nå har politimesteren konkludert med at det er mest fornuftig både å ha tjenestested i Ørland og i Rissa. Tjenestestedet i Rissa har i dag seks betjenter og én kontoransatt. Forslaget til ny organisering i Trøndelag politidistrikt legges ut på høring 3. oktober i år. 14. november skal endelig forslag til ny struktur være bestemt i Trøndelag politidistrikt. Det endelige forslaget skal deretter sendes over til Politidirektoratet (POD) 15. desember.

Dagens organisering

Det er i dokumentet «Tilrådning – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder» at forslaget om to fremtidige tjenestesteder på Fosen blir framlagt. Fosen lensmannsdistrikt består i dag av Ørland, Bjugn, Rissa og Åfjord kommune. Lensmannsdistriktet har tre tjenestesteder på Brekstad, i Åfjord og i Rissa.

Ett eller to

I forslaget til ny organisering av Politi-Trøndelag skal tjenesteenhet Fosen bestå av kommunene Ørland, Bjugn, Åfjord, Roan, Rissa og Leksvik. I diskusjonsgrunnlaget som ble lagt fram i vår, var det foreslått at tjenesteenhet Fosen kun skulle ha ett tjenestested på Brekstad i Ørland. I tilrådningsdokumentet har ledelsen i politidistriktet nå vurdert to ulike modeller for tjenestesteder på Fosen der spørsmålet var om den nye tjenesteenheten skulle ha ett eller to tjenestesteder. Tilrådningen konkluderer med at to tjenestesteder er mest fornuftig.

Osen til Namdal

Store avtander blir sett på som en utfordring for den nye organiseringen på Fosen. I vår var Osen kommune foreslått som en del av tjenesteenhet Fosen. Nå anbefaler politimesteren at Osen legges til tjenesteenhet Namdal.

«Med utgangspunkt i dagens organisering og store avstander på Fosen, kan det være aktuelt å vurdere en plassering av Osen kommune i tjenesteenhet Namdal, mens Roan kommune organiseres under tjenesteenhet Fosen. Dette blant anent på grunn av avstand til nærmeste tjenestested. Avstanden mellom Osen og Brekstad er ca. 120 kilometer, mens avstanden mellom Osen og Namsos er ca. 80 kilometer», står det i dokumentet.

%d bloggere liker dette: