Planlegger ny innfartsvei til 250 millioner kroner

Fosna-Folket.no

En ny innfartsvei til sentrumsområdet av Roan vil korte ned fylkesvei 14 med åtte – ni kilometer og eliminere de mest rasfarlige strekningene.

Roan-ordfører Einar Eian (H) ivrer nå for å kunne slå flere fluer i en smekk.

Hellfjorden og Beskelandsfjorden

Fylkesveien 14 langs Hellfjorden og Beskelandsfjorden mellom Reppkleiv og Roan sentrum, er av de mest rasfarlige områdene i Fosen. Når det gjelder Hellfjorden, så det her vedtatt å anlegge en 510 meter lang tunnel mellom Sumstad og Hellfjorden i regi av Fosenvegene AS.

Hvis Eian og Roan får gjennomslag for et større prosjekt, kan imidlertid den investeringen legges inn i det.

– Rundt 250 millioner

– Tanken er å få anlagt en ny vei- og tunneltrasé mellom Einarsdalen og Austdalen like utenfor Roan sentrum. Da vil en unngå de mest rasfarlige og kronglete veistykkene, og i tillegg korte ned veien inn til sentrum med åtte – ni kilometer, forklarer Einar Eian.

Åfjordsentreprenøren Johs. J. Syltern AS har sett litt på prosjektet.

– Hvor mye vil det koste å anlegge vei og tunnel gjennom denne traséen?

– Det mest realistiske alternativet vil komme seg på rundt 250 millioner kroner, opplyser Einar Eian.

Sumstad

Einar Eian ser for seg flere muligheter for å kunne fullfinansiere dette.

– Blir vindmølleutbyggingen vedtatt, kan vi få til en kombinasjonsløsning på deler av det veinettet som utbyggeren trenger. Vi vil dessuten søke Staten om tilskudd fra potten på 50 millioner kroner, som skal gå til samferdselstiltak til kommuner som slås sammen. Denne potten kan bli økt via revidert nasjonalbudsjett. I tillegg har vi summen som er tenkt å gå til den planlagte tunellen mellom Sumstad og Hellfjorden, og ellers midler som måtte ha gått til rassikring, forklarer Eian.

– Hva med folk som bor i Sumstad-området?

– De vil få en noe lengre vei til og fra sentrum enn de har i dag, men får til gjengjeld en langt sikrere vei, sier Einar Eian som regner med å ha en avklaring på dette prosjektet i løpet av våren.

– Vi må få en avklaring innen høsten

Daglig leder Knut Sundet i Fosenvegene AS synes det er flott om Roan klarer å få finansieringen på plass til en ny vei mellom Einarsdalen og Austdalen.

– Den store baugen blir å få penger på bordet til dette. Klarer de det, så er vi beredt til å bygge vei.

– Hva med den planlagte tunnelen?

– Vi har en stående ordre fra Roan kommunestyre om at tunnel skal bygges mellom Sumstad og Hellfjorden og stå ferdig i 2018. Derfor er vi godt i gang med planleggingen av den. Selve planleggingen vil beløpe seg til mellom åtte og ti millioner kroner, og vi har en framdrift som medfører at vi vil ha en reguleringsplan klar i løpet av året. Prosjektet kan da lyses ut på tampen i år eller tidlig i 2017. Vi må få en avklaring innen høsten, ellers er nok løpet kjørt for vei mellom Einarsdalen og Austdalen, sier Knut Sundet.

– Det hadde vært et et stort pluss for Roan om en klarer å få kroner og ører på plass?

– Ingen tvil om det, nei. Det hadde vært virkelig framtidsrettet om det lot seg realisere, men jeg tror det kan bli en tøff kamp å få alle de millionene som per nå mangler, sier Knut Sundet.

%d bloggere liker dette: