Påmelding og sakspapirer til årsmøtet

Styret viser til tidligere innkalling til årsmøte, og endring av dato til 11.juli 2020 kl. 13.00 på Roan ungdomshus. Vedlagt er styrets årsmelding for 2019 og forslag til vedtektsendring og årsplan. Revidert regnskap og valgkomiteens innstilling vil bli lagt fram på årsmøtet. I forbindelse med behandling av budsjett vil styret foreslå en reduksjon av kontingenten for 2020 på grunn av redusert aktivitet som følge av situasjonen med covid-19. Påmelding til årsmøtet skjer til: liv_selfjord@hotmail.com innen 10.juli. Oppgi telefonnummer. Møtet vil bli avholdt innenfor gjeldende smittevernregler. Husk å overholde 1-metersregelen på møtet. Det vil bli enkel servering. Velkommen!

11.juli blir det årsmøte i hytteforeninga!

Styret har besluttet å avholde årsmøtet i Roan hytteforening i Roan ungdomshus lørdag 11.juli 2020 kl. 13.00. Vi håper dette kan passe for så mange som mulig. Møtet vil bli avholdt i tråd med nasjonale smittevernregler. Informasjon om påmelding m.m. vil bli sendt alle medlemmer 2 uker før årsmøtet. Sakene er de samme som på innkallinga som ble sendt ut i mars. I tillegg vil styret foreslå vedtektsendringer for å få vedtektene i tråd med ny kommunestruktur.

Årsmøtet 25.mars utsettes

På grunn av situasjonen med koronavirus og myndighetenes råd for å hindre smittespredning, har styret i Roan hytteforening besluttet å utsette årsmøtet på ubestemt tid. Det vil komme ny innkalling når situasjonen tillater det.