Folkehelseprofil for hver Fosen-kommune

Fosna Folket +
I Roan kommune er aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene høyere enn i landet som helhet. Det er også andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt. Stabiliteten på levering av drikkevann er meget god i Roan, men den hygieniske kvaliteten på vannet er dårlig.

Omkamp om laksemillioner

De store oppdrettsselskapene og lederne har blitt søkkrike på laks. Hitra-ordføreren krever en mer rettferdig fordeling av laksemilliardene. Kommuner som har oppdrettsanlegg kan få millioner fra staten for å være vertskap for oppdrettsanlegg. Her fra Salmars anlegg ved Farmannsøya i Roan.