Når åpner tunnelene i Berfjorden?

Vi lengst sør i Roan venter på og gleder oss til å få bruke de to nye tunellene i Berfjorden. Hytteforeninga har snakket med byggeleder i dag, og det er ikke fastsatt noen dato ennå. Grunnen er at testperioden har måttet utvides. Han sier at de regner med at det blir åpning i løpet av desember.

Fiber til folket!

Nei da, vi snakker ikke om grove knekkebrød, men annen slags fiber. På samarbeidsmøtet med Åfjord kommune 18.september ble det bekreftet at eiere av fritidseiendommer også vil få tilbud om å knytte seg fibernettet når det bygges ut. Vi vil tro at dette er en gledelig nyhet for hytteforeningas medlemmer. Mer info vil komme.

Samarbeidsmøte med Åfjord kommune

18.september skal 3 personer fra styret i hytteforeninga ha møte med Åfjord kommune. Vi har meldt følgende saker: Kommunale avgifter, Orientering om Roan Hytteforening, Orientering om organisasjonen Åfjord kommune, Orientering om fiberutbygging i Roansområdet, Orientering om «Mitt Åfjord», Orientering om Fosen renovasjon. Opplegg for kildesortering for hyttefolket?

Hvis noen av medlemmene har kommentarer til disse sakene, eller andre innspill, ta gjerne kontakt med styreleder Liv Ingegerd Selfjord på telefon 95263431.

Referat fra møtet vil bli lagt ut på denne sida etterhvert.

Informasjon fra årsmøtet 11.juli 2020

Årsmøtet ble avholdt i Roan ungdomshus med 15 frammøtte. Foreningas framtid etter kommunesammenslåinga ble drøftet. Vi fortsetter som Roan hytteforening, men endrer vedtektene slik at alle med fritidseiendom i Åfjord kommune kan bli medlem.

Ettersom mye av aktivitetene må skrinlegges i år vedtok årsmøtet å sette ned medlemskontingenten til kr 150,00 i 2020. Båtturen til Halten med MS Osenfjord utsettes til neste år. Det kom forslag om andre aktiviteter som styret skal arbeide videre med. Verving av nye medlemmer, samarbeid med Åfjord kommune og andre tema ble og drøftet.

Rigmor Sumstad og Turid J. Dahl ble valgt som styremedlemmer, og Joar Nilssen som nytt varamedlem.

Påmelding og sakspapirer til årsmøtet

Styret viser til tidligere innkalling til årsmøte, og endring av dato til 11.juli 2020 kl. 13.00 på Roan ungdomshus. Vedlagt er styrets årsmelding for 2019 og forslag til vedtektsendring og årsplan. Revidert regnskap og valgkomiteens innstilling vil bli lagt fram på årsmøtet. I forbindelse med behandling av budsjett vil styret foreslå en reduksjon av kontingenten for 2020 på grunn av redusert aktivitet som følge av situasjonen med covid-19. Påmelding til årsmøtet skjer til: liv_selfjord@hotmail.com innen 10.juli. Oppgi telefonnummer. Møtet vil bli avholdt innenfor gjeldende smittevernregler. Husk å overholde 1-metersregelen på møtet. Det vil bli enkel servering. Velkommen!

11.juli blir det årsmøte i hytteforeninga!

Styret har besluttet å avholde årsmøtet i Roan hytteforening i Roan ungdomshus lørdag 11.juli 2020 kl. 13.00. Vi håper dette kan passe for så mange som mulig. Møtet vil bli avholdt i tråd med nasjonale smittevernregler. Informasjon om påmelding m.m. vil bli sendt alle medlemmer 2 uker før årsmøtet. Sakene er de samme som på innkallinga som ble sendt ut i mars. I tillegg vil styret foreslå vedtektsendringer for å få vedtektene i tråd med ny kommunestruktur.