Overtar ansvaret for Fosens lengste trapp?

Fosna-Folket.no

Jettegryta i Roan er Nord-Europas største i granitt.
Det er Jettgryteprosjektet ved Grethe Hopstad som har sendt et brev til Roan kommune, hvor de ber om at kommunen kan overta hele anlegget.

«Svært godt besøkt»

I brevet står blant annet å lese:

«… Gjestebok som er utlagt oppe i selve gryta, viser at den er svært godt besøkt, både av bygdefolk og tilreisende fra inn- og utland. Samarbeidet med Hopstad Grunneierlag har vært kun av finansiell karakter. I praksis har driften av anlegget hele tiden ligget på komiteen (Fagerdal, Hopstad) med noen gode hjelpere. Vi har nå i mange år tøyd midlene våre, både arbeidsmessige og finansielle, i alle retninger. Men nå synes det som tiden er inne til at Roan kommune overtar det fulle ansvar for driften av denne svært synlige attraksjonen.

Anlegget har svært begrensede muligheter for egne inntekter, vi selger fremdeles et trinn nå og da, men det er ikke så mange ledige igjen. På utgiftssiden vil det selvfølgelig etter hvert påløpe mer vedlikehold. Men den store årlige utgiften er forsikringen. Vi har sett det som svært viktig å holde anlegget forsikret. Både mot skade på anlegget og med ansvarsforsikring. Dette er nå kommet opp i en kostnad på cirka 3500 kroner i året. De siste årene har Hoffstaddalen Bondekvinnelag sponset Jettegrytaprosjektet med det nødvendige beløp til dette, men det er selvfølgelig en situasjon som er uholdbar i lengden …»

Innstiller på nei, men…

I saksframlegget medgis det at jettegryta er en viktig severdighet, men at kommunen ikke har midler til å overta hele anlegget nå. Rådmannen innstiller derfor på at det ytes et minimum tilskudd på 5000 kroner for å dekke forsikringen.

Søker steinharde Fosen-kandidater -Fosna-Folket

«Svært godt besøkt»

I brevet står blant annet å lese:

«… Gjestebok som er utlagt oppe i selve gryta, viser at den er svært godt besøkt, både av bygdefolk og tilreisende fra inn- og utland. Samarbeidet med Hopstad Grunneierlag har vært kun av finansiell karakter. I praksis har driften av anlegget hele tiden ligget på komiteen (Fagerdal, Hopstad) med noen gode hjelpere. Vi har nå i mange år tøyd midlene våre, både arbeidsmessige og finansielle, i alle retninger. Men nå synes det som tiden er inne til at Roan kommune overtar det fulle ansvar for driften av denne svært synlige attraksjonen.

Anlegget har svært begrensede muligheter for egne inntekter, vi selger fremdeles et trinn nå og da, men det er ikke så mange ledige igjen. På utgiftssiden vil det selvfølgelig etter hvert påløpe mer vedlikehold. Men den store årlige utgiften er forsikringen. Vi har sett det som svært viktig å holde anlegget forsikret. Både mot skade på anlegget og med ansvarsforsikring. Dette er nå kommet opp i en kostnad på cirka 3500 kroner i året. De siste årene har Hoffstaddalen Bondekvinnelag sponset Jettegrytaprosjektet med det nødvendige beløp til dette, men det er selvfølgelig en situasjon som er uholdbar i lengden …»

Innstiller på nei, men…

I saksframlegget medgis det at jettegryta er en viktig severdighet, men at kommunen ikke har midler til å overta hele anlegget nå. Rådmannen innstiller derfor på at det ytes et minimum tilskudd på 5000 kroner for å dekke forsikringen.

%d bloggere liker dette: