Ørland omdisponerer mest dyrka og dyrkbar jord

Fosna-Folket.no

I Rissa og Roan ble ikke noe jord omdisponert til andre andre formål i 2014. 

KOSTRA-tallene som omfatter kommunal forvaltning av landbruksareal viser at Ørland kommune omdisponerte 38 dekar dyrka og dyrkbar jord til andre formål enn landbruk i 2014.

Ingenting i Roan og Rissa

I Bjugn ble 23 dekar omdisponert, mens tallene for Åfjord, Leksvik og Osen viser at henholdsvis seks, to og ett dekar dyrka og dyrkbar jord gikk tapt for landbruksformål.

I Rissa og Roan ble det ikke omdisponert noe jordbruksareal i 2014.

Nydyrking

Mens noe areal blir omdisponert og bygd ned foregår det også nydyrking. Tall for 2014 viser at i Leksvik ble det godkjent 83 dekar nydyrket areal. Åfjord kan vise til 51 dekar nydyrket jord, og Osen følger like etter med 48 dekar.

I de andre Fosen-kommunene ble det ikke godkjent nydyrka areal i 2014.

%d bloggere liker dette: