Ørland og Bjugn blir tvangssammenslått

Fosna-Folket.no

Lekkasjer fra flere politiske partier tyder på at Ørland og Bjugn kan bli slått sammen med tvang. Ordførerne er ikke overrasket.

Det skriver Dagbladet.

Avisa har tatt utgangspunkt i fylkesmennenes tilrådninger, beskrivelser fra leder i kommunalkomiteen på Stortinget og samtaler med flere ulike politiske partier, og laget en liste over sannsynlige kandidater for tvang.

«Det opplagte paret»

Ørland og Bjugn er blant kommunene som ifølge avisa vil bli tvangssammenslått.

«Her vurderer politikerne å bestemme at Bjugn og Ørland skal gå sammen likevel, hvis lokalpolitikerne ikke selv tar valget. Tvillingkommunene er blitt beskrevet som det opplagte paret, med drøyt 10 minutter mellom kommunehusene i de to jevnstore kommunene», heter det i omtalen av de to Fosen-kommunene.

Regionale hensyn

Leder i kommunalkomiteen på Stortinget, Helge Andre Njåstad (Frp) ønsker ikke å kommentere oversikten Dagbladet har presentert, men har også gitt eksempel på hvilke typer kommuner som kan bli utsatt for tvang.

– Det typiske eksempelet er når fire kommuner henger sammen, tre har sagt ja, og en sier nei. Vi er også innom kommuner hvor regionale hensyn taler for det, og de er veldig små og sårbare, sier Njåstad til Dagbladet.

Får ikke stå alene

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har også slått fast at Ørland ikke bør stå alene i sine tilrådninger.

Fylkesmannens endelige tilrådning kommer i rundt slutten av januar eller starten av februar.

Hver til sitt

Ørland og Bjugn gikk hver til sitt etter at sammenslåingsforsøket strandet på folkeavstemming i mai i fjor.

Mens Ørland vedtok å stå alene, gikk Bjugn på frierføtter nordover mot Åfjord og Roan. Roan, om enn noe motvillig, og Åfjord takket ja til dialog med Bjugn om å danne en storkommune bestående av de tre. Samtidig tok Ørland initiativ til dialog med Bjugn på ny, uten napp fra politikerne i Bjugn.

Kort tid etter valgte Roan å bryte forhandlingene om en storkommune med Åfjord og Bjugn.

Åfjord og Bjugn skal ta sitt valg om hvilke kommuner de ønsker å slå seg sammen med 31. januar. Roan avventer svar fra Åfjord, som de har vedtatt å slå seg sammen med.

– Ikke overrasket

Ordfører i Bjugn, Ogne Undertun (Ap), er ikke overrasket over at Ørland og Bjugn er blant kommunene som kan bli slått sammen med tvang.

– Men jeg har ikke sansen for bruk av tvang når noe er solgt inn som en frivillig reform. Da må Stortinget heller tegne opp kartet selv som de gjorde i 1964, i stedet for å skape en illusjon av frivillighet, sier Undertun til Fosna-Folket.

Undertun viser til at kommunestyret i Bjugn har gjort det klart at de ønsker å slå seg sammen med Åfjord.

– Mangler argumenter

– Hvis man ikke lykkes med det tolker jeg kommunestyret slik at man anser seg som ferdig med kommunereformen i Bjugn, sier ordføreren.

Tom Myrvold (H), ordfører i Ørland, er heller ikke overrasket over at kommunen hans befinner seg på lista, men savner gode argumenter for å bruke tvang.

– Vi er vel kjent med hva vår egen Fylkesmann har tilrådd, det har hun vært tydelig på. Jeg har vært like tydelig på at det mangler faglig funderte argumenter for en tvangssammenslåing med Bjugn, sier Myrvold.

Regionale hensyn

Myrvold mener ikke at kampflybasen er et tilstrekkelig argument for at Ørland ikke kan fortsette som egen kommune.

– Slik jeg ser det har vi vært med i verdensmesterskapet i reguleringsplanlegging siden arbeidet med å legge kampflybasen hit startet. Vi har fullt og helt tilrettelagt for kampflybasen, løst all planlegging, utvidet kapasitet på skoler og barnehager. Det er ingenting på kommunal side som skulle vært gjort annerledes, sier Myrvold, som mener det er innsigelser og motstridende interesser fra statlig hold som har vært en sinke i tilretteleggingsarbeidet.

– Spent

Myrvold medgir imidlertid at Bjugn og Ørland kan se ut som opplagte sammenslåingskandidater.

– Vi er den opplagte brud og brudgom ut i fra geografi og avstand, men det betyr ikke at vi slå oss sammen. Derfor er jeg veldig spent på argumentene, sier Myrvold.

– Hvor sannsynlig tror du det er at dere faktisk blir tvangssammenslått?

– Jeg tror sannsynligheten for at Ørland og Bjugn havner på ei slik liste er større enn for at det faktisk blir slik til slutt. Det er også slik at dersom Åfjord, Bjugn og Roan skulle slå seg sammen, blokkerer intensjonsavtalen deres en fjerdepart i å delta. Det å slå sammen Ørland med disse kommunene uten å gi oss en mulighet til å påvirke fordelinga av kommunale tjenester, vil være en merkelig form for tvang.

Det har ikke lyktes Fosna-Folket å få en kommentar fra Helge Andre Njåstad (Frp), leder i kommunalkomiteen på Stortinget.

%d bloggere liker dette: