Ordføreren om skolenedleggelsen

Fosna-Folket.no

Vik-Bessaker skole blir lagt ned fra 1. august i år. 

Det var torsdag kveld at kommunestyret i Roan var samlet for å avgjøre framtida for Vik-Bessaker skole. Det ble elleve stemmer for å legge ned skolen, seks stemte imot. Høre, KrF og Ap stemte for nedleggelse. Senterpartiet var delt, mens Venstre stemte samlet imot.

Hele vedtaket som det ble flertall for er:

«1. Vik-Bessaker skole legges ned fra 01.08.16. og Vik-Bessaker skolekrets slås sammen med Brandsfjord skolekrets.

2. Skolebygg Vik-Bessaker skole selges, barnehagen leier lokaler i bygget.

3. Dagens barnehagestruktur opprettholdes inntil videre.

4. En eventuell flytting av Vik-Bessaker barnehage til Brandsfjord utredes i forhold til kostnad, arealbehov og barnehagens daglige drift.

5. Forslag om nedlegging av Vik-Bessaker skole sendes på høring til Vik-Bessaker og Brandsfjord skole, elever, ansatte og foreldre. Høringsfrist 8 uker fra vedtak. Jf rundskriv Udir 2-2012.»

Se video på Fosna-Folket.no

%d bloggere liker dette: