Ønsker tredeling, og Osen sammen med Roan og Åfjord:

Fosna-Folket.no

– Etter min mening vil en tredeling av kommunene på Fosen være den beste løsningen, sier stortingsrepresentant Torhild Aarbergsbotten (H).

Uttalelsen kommer etter at fylkesmannen i Sør-Trøndelag la fram sine tanker rundt framtidig kommunestruktur i Fosen. Aarbergsbotten, som sjøl er både ørlending og fosning, mener det å gå for én Fosen-kommune allerede nå ikke er det rette, men ser en tredeling som naturlig.

– Med Osen på laget

– Det vil si sammenslåing av Ørland og Bjugn, Åfjord og Roan, og aller helst med Osen på laget, samt Rissa og Leksvik. Da får vi samlet de naturlige bo- og arbeidsregionene, og får tre ganske likeverdige enheter som jeg håper også i fremtiden vil samarbeide godt, sier Aarbergsbotten til Fosna-Folket. .

Hun mener det er flere sterke sentra på Fosen som det vil være viktige å bygge videre på.
– Sterke sentrum med gode tilbud innenfor handel, tjenester og fritidstilbud, sammen med gode kommunikasjoner mellom sentra og til Trondheim, er kanskje av de viktigste tiltak for å få flere til å bosette seg ute i distriktene og hindre fraflytting.

Startet i 2004

– Jeg blir litt forundret over ordfører i Bjugn som vektlegger så hardt arbeidet som er gjort mellom Åfjord og Bjugn. Han vet veldig godt at den løsningen innebærer at både Roan og Ørland vil stå alene, og tross alt har arbeidet med å slå sammen de to kommunene ikke pågått i så lang tid. Det første vedtaket om arbeid for sammenslåing Ørland – Bjugn som jeg husker, var i mai 2004, forteller den tidligere lokalpolitikeren som nå representerer Sør-Trøndelag Høyre på Stortinget.

Respekt for Rissa og Leksvik

Aarbergsbotten mener også at man skal ha stor respekt for jobben som er gjort i Rissa og Leksvik, og der en allerede er i gang med å forberede sammenslåing.

– Det er de to kommunene her i regionen som har kommet lengst i arbeidet, og så skal vi bare sparke bein under den innsatsen? Det har jeg lite tro på at verken regjering eller storting ønsker!

Fokus på innbyggerne

Samtidig er ikke Aarbergsbotten avvisende til forslaget om å samle hele Fosen til en storkommune.

– Jeg tror ikke tiden er inne for å slå sammen hele Fosen, men har tro på at det vil komme på sikt. En ting er sikkert, dette er ikke siste gang vi diskuterer kommunereform. Får vi slått sammen seks, eller aller helst sju kommuner til tre, er vi et langt stykke på veien. Målet er å gi innbyggerne bedre tjenester og gjøre kommunene mer attraktive for folk og næringsliv. Det har jeg stor tro vi kan få til med en slik løsning, avslutter stortingsrepresentant Aarbergsbotten.

%d bloggere liker dette: