Ønsker hundrevis av arbeidere velkommen

Fosna-Folket.no

Ganske snart skal det avgjøres om en stor brakkerigg skal etableres ved Einarsdalen industriområde i Roan, i forbindelse med den store vindkraftutbygginga

– Avgjørelsen kommer snart, og vi er forespeilt at det kan bli en brakkerigg som skal huse 200 til 250 anleggsarbeidere, sier rådmann Roy-Bjarne Hemmingsen.

Trafostasjon

En ny ro-ro-kai er planlagt etablert for ilandføring av utstyr til både vindkraft og den store trafostasjonen som skal etableres på Hofstad.

– Hvordan vil det bli for en liten kommune som Roan å eventuelt serve så mange arbeidere utenfor arbeidstid?

– I Brandsfjordområdet er det kort vei til ulike fritidsaktiviteter, så det skal ikke være noe problem. Vi ønsker dem velkommen, hvis det ble bestemt at industriområdet i Einarsdalen blir valgt, sier Hemmingsen

– Majoriteten er veldig positive

– Det har gått noen siden det ble klart at den store utbyggingen kommer. Hvilke reaksjoner har du merket lokalt i Roan?

– Noen få uttrykker bekymring for naturen, hvilket er fullt forståelig. Majoriteten er veldig positive og ser hvilke ringvirkninger vi kan få ut av dette, sier Roy-Bjarne Hemmingsen.

Folkemøter

Statkraft inviterer til folkemøter om utbyggingen kommende uke. Tirsdag kveld blir det møte i Kulturstua ved Åse skole i Åfjord og onsdag i Straum ungdomshus i Roan.

%d bloggere liker dette: