Styret

Styret har følgende sammensetning

Styreverv Navn Bosted Telefon Valgperiode
Leder Liv Ingegerd Selfjord Trondheim 952 63 431  2016-2017
Styremedlem Tore Wist Trondheim 926 13 938 2016 – 2017
Sekretær Bjørn Kristiansen Trondheim  941 49 914 2017 – 2018
Kasserer Svein J. Nilssen Trondheim  911 02 728 2017 – 2018
Styremedlem Bjørn Ivar Opheim Trondheim  917 23 360 2017 – 2018
         
Varamedlem Kjell Grønning Trondheim 918 97 450 2017
Varamedlem Edgar Simavik Trondheim   2017
         
Valgkomite Ella Troning Trondheim  951 50 129 2017
Valgkomite Lasse Walseth Trondheim  900 62 711 2017
         
Revisor Lise Aalberg Trondheim   2017 – 2018