Nytt nei kan bli endelig stopper for industrieventyret i Midt-Norge

TU.no

Foto: OED / Scanpix
Foto: OED / Scanpix

Hvis ikke alle parkene kommer, blir det ingen sentralnettslinje til Fosen, sier Tord Lien.

Etter at Statkraft skrinla vindkraftplanene på Fosen og Snillfjord, har de øvrige eierne av prosjektene, Trønderenergi, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk og Agder Energi forsøkt å holde liv i prosjektet. For de har ikke gitt opp å hente inn kapital fra andre steder.

Vindparkene er imidlertid avhengig av sentralnettlinje, for det blir for dyrt om kraftutbyggerne skal bekoste linjen selv.

Problemet for utbyggerne nå er at Statnett krever at det skal bygges hele 1000 MW før de bygger sentralnettslinje til vindparkene.

Til Dagens Næringsliv oppfordrer Trønderenergis konsernsjef Ståle Gjersvold Statnett om å være fleksibel og bygge linjen til vindkraftparkene på Fosen (600 MW) likevel, selv om parkene i Snillfjord ikke bygges ut. For selskapene har ifølge Gjersvold mulighet for å finansiere prosjektene på Fosen, men ikke i Snillfjord.

Statnett mener imidlertid det vil være langt rimeligere å bygge nytt sentralnett lenger inn i landet, og selskapets konsernsjef Auke Lont står overfor avisen fast på at det må bygges 1000 MW for at linjen over Fosen skal være aktuell.

Lien sier nei

Saken ble debattert på Stortinget onsdag ettermiddag. Senterpartiets Marit Arnstad ba energiminister Tord Lien om å garantere at linjen gjennom Trøndelag ville gå over Fosen og Snillfjord.

– Noe annet ville bare føre oss ut i nye runder der vi ikke klarer å ta beslutninger og der det vil bli konflikter, sa hun.

Energiminister Tord Lien, som har ansvaret for statens eierskap av Statnett, avviste forslaget fra Arnstad.

– Svaret er nei, jeg kan ikke garantere det trasevalget. Konsesjonen er tvert imot gitt under forutsetning av at det garanteres 1000 MW. Den ble gitt av Senterpartiets daværende energiminister Ola Borten Moe. Blir ikke parkene realisert, er det heller ikke grunnlag for konsesjonen som er gitt, og da må man vurdere nye løsninger for sentralnettsutviklingen i regionen og mellom Vestlandet og Nord-Norge, sa Lien.

%d bloggere liker dette: