Nye råd om laksefisket

Miljødirektoratet.no

Miljødirektoratet har mottatt råd for beskatning av villaks og sjøørret fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

De sentrale reguleringsbestemmelsene for fisket etter villaks, sjøørret og sjørøye revideres med jevne mellomrom. Det er nå fem år siden forrige hovedrevisjon, og Miljødirektoratet skal innen utgangen av året fastsette nye reguleringsbestemmelser som gjelder fra 2016 og årene framover. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har nå gitt sine råd for beskatning (lenke) for 2016-2018. Rapporten vil bli sentral i Miljødirektoratets arbeid med nye reguleringsbestemmelser fra 2016.

Regulering av fisket er det viktigste verktøyet miljøforvaltningen har for å nå Stortingets miljømål om å bevare laksebestandene og sikre et høstbart overskudd.

I tillegg til rådene fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning vil forslagene fra fylkesmannen og lokal forvaltning være en sentral del av Miljødirektoratets beslutningsgrunnlag. Miljødirektoratets forslag for reguleringsbestemmelser fra 2016 vil sendes ut på høring for neste femårsperiode er planlagt å være klare mot slutten av 2015.

Les mer om fiskereguleringene i fra 2016

For årets sesong vil det ikke komme endringer i reguleringene av sjø- og elvefisket, med mindre det blir uforutsett store endringer i innsiget av laks i enkelte regioner eller lakseelver.

RELATERTE LENKER

%d bloggere liker dette: