Nye fellesløsninger og utvidet sortering for hytterenovasjon

MNA.no

Vi har i år satt ut 24 nye fellesløsninger for borettslag, sameier og boligfelt. Samtidig har vi også utvidet avfallssorteringen ved flere hytterenovasjonspunkter.

Mange bor i blokk, rekkehus, tette boligfelt eller på andre måter som reduserer muligheten for å ha mange avfallsbeholdere stående slik at renovatørene får til å tømme dem. Vi arbeider hele tiden for at avfallshåndteringen skal være forståelig og enkel for våre abonnenter. Dette arbeidet pågår samtidig som vi skal øke materialgjenvinningsgraden på avfallet vi leverer til viderebehandling.

Der mange abonnenter er samlet er det ofte hensiktsmessig å plassere et sett containere som er godt merket med de forskjellige avfallstypene som skal sorteres og legges i containerne. Det er ikke noen forskjell på måten vi behandler avfallet fra disse beholderne og avfallet som samles inn fra de vanlige hjulbeholderne hos abonnentene. Matavfallet sendes til Ecopro og blir gjødselvare og biogass for blant annet bussene i Trondheim, papiret/kartongen/plastsekkene ettersorteres og papiret sendes til Skogn papirfabrikk, pappen sendes til Ranheim Paper og Board og blir til ny papp. De lysegrønne plastsekkene både fra enkelthusholdninger og fellesløsningene sendes til Grønt Punkt som videreformidler plasten til fabrikker som lager nye plastprodukter.

Hytterenovasjonsordningen har frem til nå bestått av en 10m3 container for restavfall, en hjulbeholder for matavfall, og på noen steder en container for glass-/metallemballasje. I år har vi påbegynt utplasseringen av bunntømte containere for alle avfallstypene slik at du kan sortere avfallet likedan på hytta og hjemme. Du kan legge matavfall, papir/kartong/papp/plast, glass-/metallemballasje og restavfall i forskjellige containere på disse hytterenovasjonspunktene. Husk å knytte igjen plastsekken/posen med dobbel knute før du legger den i containeren – det gjør at plasten ikke faller ut inne i containeren. Kommer plasten ut av posen blir den blandet med papiret og blir ikke sendt videre på sin vei for å bli nye plastprodukter.

%d bloggere liker dette: