Norge taper fornybarkampen

DN.no

Norge ligger på 33. plass på en ny rangering av attraktive land for fornybar-investeringer. På Fosen renner tiden ut for vindkraftdrømmen.

Vinden rusker i to svære kranbiler parkert på et digert, tomt kaiområde ved Monstad på Fosen. De står her og venter på fire nye vindmøller som skal fraktes herfra til nabokommunen Roan, men hele forsendelsen er blitt forsinket. Tiden går. Slik har det pleid å være.

Venting er nemlig særdeles betegnende for vindkraftprosjekter i Åfjord kommune. Det er over ti år siden de første vindparkene ble planlagt her ute, men ennå har ikke Norges potensielt største vindkraftkommune fått en eneste vindmølle.

– Vi er drittlei av å vente, sier ordfører Vibeke Stjern (Ap) på kaikanten.

– Vi må få en avklaring.

Stanset i sommer

Det var i juni at Statkraft brått stanset vindkraftprosjektet Fosen Vind, et prosjekt som totalt skulle gitt 1000 megawatt effekt og koste rundt 11 milliarder kroner. Statkrafts helomvending skapte politisk oppstandelse. Stortingsflertallet har lenge ønsket økt fart i norske fornybarutbygginger, så ikke svenskene skal bygge ut alle de 26,4 terawattimene Norge og Sverige samlet skal bygge ut innen 2021 innenfor et norsk-svensk subsidiesystem kalt grønne sertifikater. Norge har forpliktet seg til denne massive fornybarutbyggingen på grunn av overordnede EU-målsettinger.

Statkraft ble nødt til å gå en ekstrarunde. Gjennom sommeren har partnerne gjort endringer for å få økt lønnsomhet i prosjektet. Det innebærer blant annet at tre fjerdedeler av utbyggingene skal komme her nord for Trondheimsfjorden hvor det blåser mest, og bare en fjerdedel sør for Trondheimsfjorden. Innen første oktober skulle Statkraft egentlig ha konkludert, men det har ikke skjedd. Nå pågår forhandlinger med et Credit Suisse-ledet konsortium og Trønderenergi. Statkraft skal etter planen eie 50,1 prosent av prosjektet, Trønderenergi 5-10 prosent og sveitserne resten.

– Vi er ikke ferdig med den prosessen vi innledet i sommer, er alt Statkraft-talsmann Knut Fjerdingstad vil si nå.

Det haster, for vindparkene må være i drift innen 2021 for å få subsidier under det norsk-svenske sertifikatsystemet. Det vil si at en investeringsbeslutning trolig må tas innen første kvartal 2016.

Langt nede på listen

Samtidig som vindkraftinvestorene på Fosen vegrer seg, publiserer konsulentbyrået EY en internasjonal rangering av attraktive land for fornybarinvesteringer. Norge er helt nede på 33. plass, ett hakk ned fra ifjor.

– Undersøkelsen underbygger det du ser på Fosen. Investorene kvier seg, sier Gunnar Westgaard i EY.

– Fornybarinvesteringer er marginale prosjekter. Når rammevilkårene ikke ligger til rette, er det vanskelig å regne det hjem, sier han.

Han mener både avskrivningsregler og regler for avkortning av grønne sertifikater er gunstigere i Sverige enn i Norge, og bidrar til at fornybarinvesteringene heller havner der enn i gamlelandet.

– Norske strømkunder må være med å betale på det.

Håper fortsatt

Ved kaien i Monstad står ordfører Stjern og vindkraftkoordinator Kjell Inge Skaldebø og lurer på hva som skjer. De har forberedt seg på å ta imot opptil 600 anleggsarbeidere i tre år. I det fjerne har det blinket 20-30 millioner kroner i årlig eiendomsskatt for kommunen med 3400 innbyggere. Likevel hevder Stjern at kommunen ikke har drevet politisk lobbyisme for å få investeringene, og mener hun heller ikke har noen makt over et kommersielt milliardkonsern som Statkraft.

Hun har også forståelse for både økonomiske argumenter og naturvernargumenter mot vindkraft, men understreker at Stortinget tross alt har gitt sine nasjonale føringer og lagt opp til stor fornybarutbygging.

– Vi kunne lent oss tilbake og sagt at det får svenskene ta, sier Stjern.

– Hvorfor kunne vi ikke tatt noe av den verdiskapingen i Norge?

Truer med å kutte egenkapitalen

Åfjord: Hvis ikke Statkraft investerer i vindkraft på Fosen, vil det «være naturlig å gjøre en vurdering av status for selskapets overordnede strategi og kapitalbehov», ifølge et skriftlig svar Monica Mæland (H) denne uken har sendt til stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp).

– Jeg er positivt overrasket i at hun går så langt i å antyde at egenkapital kan trekkes tilbake, sier Pollestad, som er leder i Stortingets næringskomité.

Pollestad har i sommer argumentert for at kapitaltilførselen på ti milliarder kroner Statkraft fikk ifjor, bør trekkes tilbake hvis selskapet ikke investerer i vindkraft. Han mener at Statkrafts foreløpige vindkraft-nei i sommer brøt med forutsetningene for egenkapitaltilførselen. Stortingsflertallet har lenge ønsket økt fart i norske fornybarutbygginger, så ikke svenskene stikker av med alle subsidiekronene innenfor det felles norsk-svenske grønne sertifikatmarkedet.

På spørsmål fra DN er Monica Mæland like klar:

«Vindkraftutbygging i Midt-Norge var en sentral del av Statkrafts investeringsplan frem mot 2018. Dersom det viser seg at markedsforholdene har endret seg så mye at en vesentlig del av investeringsplanen faller bort, er det naturlig at jeg som eier av Statkraft vurderer status for selskapets strategi og kapitalbehov», skriver hun i en epost.

Hun presiserer riktignok at det er Statkrafts styre som har ansvaret og får ta beslutningen.

%d bloggere liker dette: