Noen flere drar på hytta i høst enn i fjor

Hytteavisen.no

Ifølge NHO Reiseliv skal 42 prosent av dem som skal feriere i Norge i løpet av høsten, på hytta én eller flere ganger. Bakgrunnen for resultatet er svar fra 1.114 personer over 18 år.

Hvis tallgrunnlaget er tilstrekkelig, betyr det at noen flere drar på hytta i løpet av høsten enn i tilsvarende periode i fjor, da tallet var 36. Men det trenger ikke nødvendigvis være i skolenes høstferie, som for noens vedkommende såvidt har startet. For andre er det enda ei uke å vente.

Tretten prosent drar til fjells

Kikker vi litt nærmere på tallene, viser det seg at 72 prosent skal feriere eller i det minste reise på tur ei eller flere helger. Og av disse oppgir 44 prosent at det blir i vårt eget land.

Med de allerede nevnte 42 prosentene i tankene, blir regnestykket slik: 72%x44%x42%=13%. Og da ser straks tallene noe mer beskjedne ut. Men likevel, det betyr at noe sånt som 650.000 nordmenn oppsøker si egen eller andres hytte i løpet av høsten.

Høyfjellshotell eller telt?

Som nevnt, skal 42 prosent av dem som reiser på tur i løpet av høsten, på hytta. Det tilsvarende tallet for dem som har oppgitt at de skal på fjellet, er 44. Siden det sikkert er noen som skal på hyttetur, men ikke på fjellet, kommer det ikke fram hvor mange som velger seg andre rekreasjonsmåter på fjellet i høst.

Et ferie- og fritidsfolk

Som nevnt, skal 72 prosent av oss feriere og av disse igjen 44 prosent i Norge.

De tilsvarende tallene for Sverige, det øvrige Europa og verden utenfor Europa, er 9, 55 og 8.

Da blir summen 116 prosent, noe som er mulig fordi mange kommer i flere kategorier. Storbyferie i utlandet den ene helga og hyttetur ei annen, er selvfølgelig en mulighet.

Vurderer terrorfaren

Ifølge undersøkelsen vurderer tre av fire terrorfaren før de reiser på ferie. Og de regner den som mindre i Norge enn i mange andre land. Likevel ser vi av tallene at mange fortsatt velger å reise utenlands.

%d bloggere liker dette: