NHO foreslår «kystfosen»

Fosna-Folket.no

NHO mener Roan, Åfjord, Bjugn og Ørland bør bli én kystkommune sammen med Hitra, Frøya, Agdenes, Snillfjord og Hemne.

Næringslivets hovedorganisasjon foreslår å redusere antall kommuner i Norge fra dagens 428 til 77. Organisasjonen har tegnet norgeskartet på nytt der de legger opp til store regionkommuner.

«Raskere utbygging»

– Større og mer slagkraftige kommuner vil løse oppgavene bedre for bedriftene og for innbyggerne, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund i en pressemelding.

NHO mener dagens kommunestruktur gir unødvendig mye byråkrati.

«Dette hindrer raskere utbygging av for eksempel kollektivtilbud og boliger. Mange bedrifter driver sin virksomhet på tvers av kommunegrensene. De må forholde seg til mange forskjellige areal- og planregimer og tekniske etater. Dette gjør prosessene mer tidkrevende og uforutsigbare», skriver NHO.

Rissa og Leksvik mot Trondheim

– Det er nå vi skal se mot 2050. Da må vi innse at så små kommuner ikke har befolkningsgrunnlag for å ivareta befolkningen som blir værende igjen. Nå har de muligheten til å sikre fremtiden, sier Kristin Skogen Lund.

NHOs forslag til ny kommuneinndeling er av det mer radikale slaget. Organisasjonen mener for eksempel at det klarer seg med sju kommuner i hele Trøndelag. I forslaget til nytt kommunekart er Rissa og Leksvik sammenslått med Trondheim og randkommunene på sørsiden av fjorden.

NHOs fem grunner til større kommuner:

  • EFFEKTIV OG MILJØVENNLIG AREALBRUK: Større kommuner gjør det lettere å se areal-, bolig- og transportpolitikk i sammenheng, og løser dermed noen av vår tids store problemer knyttet til presstendenser (bolig- og arealpolitikk) og miljøproblemer (transport) i byene.
  • BEDRE SAKSBEHANDLING OG ØKT RETTSSIKKERHET: For bedriftene er det innlysende at færre kommuner også betyr færre kontaktpunkter og raskere prosesser, i tillegg til bedre kompetansemiljøer i kommunene.
  • FÆRRE KONTAKTPUNKTER OG MER ENHETLIG PLANREGIME: Mange bedrifter driver sin virksomhet på tvers av kommunegrensene. Mange bedrifter i dette område må forholde seg til fire ulike areal- og planregimer og fire ulike tekniske etater. Dette gjør det vanskelig for bedriftene å planlegge helhetlig. Siden disse kommunene har ulike rammer bedriftene må forholde seg til, blir prosessene mer tidkrevende og uforutsigbare.
  • ROBUSTE KOMMUNER: Større kommune vil gi større handlingsrom og drive politikk innenfor. De har større muligheter å prioritere det som er viktig for verdiskapingen lokalt.
  • EFFEKTIV RESSURSBRUK: Større kommuner gjør det lettere å drive effektivt og å sikre bedre anvendelse av arbeidskraften lokalt.
%d bloggere liker dette: