NHF ber om klargjørende retningslinjer ang. eiendomsskatt

Norges Hytteforbund.no

Innføring av EIENDOMSSKATT for fritidsboliger ble vedtatt ved lovendring av eiendomsskatteloven i 2007. Siden den gang har stadig flere kommuner benyttet seg av denne muligheten til å bøte på en anstrengt økonomi. Norges Hytteforbund ser det ikke som urimelig at hyttefolket kan bidra til sin vertskommune i form av en rimelig form for eiendomsbeskatning som den enkelte familie kan leve med. Vi mener da at skatten bør avspeile de utgifter vertskommunene har på at hyttefolket etablerer seg der. Men samtidig må det tas hensyn til at hyttegjester utgjør et vesentlig grunnlag for næringsvirksomhet i vertskommunene (over kr 6 milliarder pr år, ref. estimater fra Virke), og utgjør en langt mindre utgiftspost for kommunene enn de fastboende for kommunale tjenester som helse, skole og omsorg. 

Se NHF´s anmodning om klargjørende retningslinjer for kommuners taksering av fritidseiendommer i forbindelse med innføring av eiendomsskatt. Brevet rettes til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

 

%d bloggere liker dette: