Nettverk fjord- og kystkommuner

Osen, Roan, Åfjord, Bjugn og Ørland er med i dette nettverket. En sentralt sak på årsmøtet vil være skatteinntekter til kommunene fra oppdrettsnæringen.