– Navnet må være kort

Fosna-Folket.no

Forslagene til nytt navn på den nye sammenslåtte kommunen bestående av dagens Roan og Åfjord har begynt å «renne» inn.

Med fare for, nok en gang, å pådra oss uønsket oppmerksomhet fra hovedstadsjournalister med snever forståelse for norske verb, kan vi fastslå at innspill til kommunenavn «renner» inn i forslagskassa for fullt om dagen.

Gamle navn

Blant forslagene som har kommet er de opplagte, Roan, Åfjord og det gamle Bjørnør. Den delen av dagens Åfjord som var Stoksund kommune tilhørte det som var gamle Bjørnør, sammen med dagens Roan samt det som i dag er Osen kommune.  Råfjord og Rofjord har det også kommet forslag om.

En av forslagsstillerne er Sondre K. Selnes.

– Jeg driver med data, så jeg ser det praktiske, sier Selnes.

Han mener Bjørnør er et veldig flott navn, men det er ikke godt å selge på Internett. Hvis en utlending søker på dette navnet, vil han kunne få problemer. Roan er dessuten kort og fyndig, mener han. Selnes viser til at mange firma gjerne velger korte navn, gjerne på bare fire bokstaver. Rema, Rimi og Kiwi er eksempler på dette.

Begrunnelsen

«Jeg foreslår Roan som navn på̊ den nye kommunen.

Begrunnelse:

Roan er kort (kun 4 bokstaver) og lett å huske.

Med Roan unngår man de ekstra bokstavene æ, ø og å, som i internasjonal sammenheng er veldig vanskelig.

Web-adresse med Roan som kommunenavn blir www.roan.no og

dette vil samsvare med det som står på̊ trykk, eks. reklameskilt og veiskilt. Det blir da lett å finne frem til den nye kommunen.

I tillegg så vil man også̊ vise hensyn (og ta vare på̊ historien) til det faktum at Roan tas vare på̊ videre inn i fremtiden og ikke bare forsvinner.

Ved kommunesammenslåingen vil Åfjord få kommunesenteret,

Roan få kommunenavnet, og da blir begge parter ivaretatt historisk og på̊ en rettferdig måte.»

%d bloggere liker dette: