Nå vil det koste å ligge ved denne kaia

Fosna-Folket.no

Den nye Fosen Kysthavn i Bessaker er mye brukt som liggeplass for mellomstore og større båter.

Så langt har det ikke kostet å legge til kai.

Dyrt ved større havner

Et forslag til nytt havneregulativ for Roan havne- og farvannsforvaltning ble lagt fram for kommunestyret i fjor høst, hvor resultatet av behandlingen ble at forslaget ble trukket.

Torsdag kveld kom saken opp til ny behandling i kommunestyrets møte i Roanstua.

Saksbehandler Harald Selnes opplyste i saksframlegget blant annet at undersøkelser viser at det er dyrt å ligge til kai i større havner her i landet. Og:

«… Unntakene er de havnene hvor det ligger stedlige fiskefartøyer som en vil skjerme mot store utgifter. Foreslått sats er en avveining mellom å få inn mest mulig i gebyr, og det at båtene går til andre havner. En foreslår en takst på kr 14,00 pr meter båtlengde pr døgn, med en minsteavgift på kr 200,00. Liggetid på 6 timer utløser døgnsats …»

Prislista

Etter forslag fra Roan formannskap fattet kommunestyret følgende vedtak:

«Roan kommunestyre vedtar med hjemmel i Havne- og farvannsloven § 42 fjerde ledd følgende vederlag for bruk av Fosen Kysthavn:

Liggeplass: Pris for å ligge ved kai skal være kr 14,00 pr meter båtlengde og døgn. En liggetid på 6 timer utløser døgnavgift.

Leie av areal, når andre priser ikke er avtalt på forhånd:

Leie av areal i en avstand inntil 50 m fra kaikant, dypvannskai, kr 5,00 pr m2 og døgn, med en minsteavgift på kr 200,00.

Utover 5 døgn er prisen kr 20,00 pr m2 og døgn. Leie av areal i en avstand på mer enn 50 in fra kaikant, dypvannskai er leieprisen kr 0,50 pr m2 og døgn, med en minsteavgift på kr 200,00.

Samtidig justeres takstene for ilandføring og omlasting av varer, gjeldende for 2015, til kr 6.87 pr tonn grus, og til kr 16,20 for andre varer. Dette gjelder for alle havnene i Roan.

Alle overstående priser er eks MVA.

Rådmannen pålegges å fremskaffe rutiner for innkreving av avgiftene, samt oppsetting av skilt for varsling av hvor båtene kan henvende seg.

Vederlag for bruk av Fosen Kysthavn, Bessaker trer i kraft fra 01.01.2015.»

Tilbakevirkende kraft

– Vedtaket som ble fattet har tilbakevirkende kraft fra 1. januar i år. Vet dere hvilke båter som har lagt til kai ved Fosen Kysthavn i år?

– Ja, vi har oversikt på de fleste, så det lar seg gjøre å innkreve dette i ettertid, sier Roan-ordfører Jan Helge Grydeland til Fosna-Folket.

%d bloggere liker dette: