Nå starter veiplanleggingen her

Fosna-Folket.no

Statens vegvesen varsler nå om at reguleringsplanarbeid for Fosenvegene-prosjektene i Roan og Osen tar til.

Begge prosjektene ligger inen i pakke 3 for Fosenvegene.

Informasjonsmøter

Onsdag kveld denne uka ble det holdt et åpent informasjonsmøte i Roansstua i Roan om det som er planlagt for fylkesvei 14 inn til Roan.

I kveld torsdag blir det tilsvarende møte ved rådhuset i Osen om fylkesvei 715 i Osen.

Ny vei ovenfor Nordmelansfossen

Om fylkesvei 715 i Osen blir det opplyst om at planlegges utbedringer og standardheving på enkelte strekinger. I første omgang skal strekningen mellom Nordmelansfossen og Nylandet bli vurdert, og tre parseller er utvalgt.

Svinger skal rettes ut, stigninger bli mindre og ovenfor Nordmelansfossen planlegges det helt ny vei. I tillegg til veien må det også reguleres et anleggsbelte langs vein, riggområder og deponiområder, opplyses det om fra Vegvesenet.

Tunnel gjennom Ruvllia

Når det gjelder utbedringene av fylkesvei 14 i Roan, blir det opplyst om at planlegges det ny vei og tunnel mellom Sumstad og Hellfjorden. Veistrekningen er rundt 1,4 kilometer lang, og tunnelen gjennom Ruvllia utgjør rundt 520 meter. Ny vei vil forkorte dagens strekning med 1,2 kilomter. Strekningen blir i tillegg ikke lenger rasutsatt, slik den er i dag.

Vegvesen opplyser om at nå varsles til grunneiere, naboer og myndigheter at planarbeidet har starta opp. Frist for å komme med innspill er 15. august i år.

%d bloggere liker dette: