– Nå har sjansene økt betraktelig

Fosna-Folket.no

Åfjord-ordfører Vibeke Stjern (Ap) er igjen optimist i forhold til vindkraftutbygging på Fosen.

– Jeg er veldig glad for at partene har kommet til enighet. Det virker å være trønderpower i dette. Det virker som at TrønderEnergi har gjort en voldsom god jobb med konsernsjefen i spissen, sier hun.

Mener det er en felles vilje

Stjern sier hun ikke er overrasket over at Statkraft, TrønderEnergi, NTE, Agder Energi og Statnett har blitt enige om å gjøre en ny vurdering av mulighetene for å bygge ut vindkraftprosjekter på til sammen 1000 Megawatt i Midt-Norge.

– Nå har sjansene for at det blir vindkraftutbygging på Fosen økt betraktelig.

– Føler du nå at Statkraft, TrønderEnergi, Statnett og de andre aktørene har en felles vilje for å få dette til?

– Ja, definitivt, svarer Stjern.

På pinebenken

Til tross for ny optimisme må Åfjord-ordføreren belage seg på flere måneder på pinebenken. Først på nyåret i 2016 vil det fattes en investeringsbeslutning.

– Det har jeg forståelse for. Aktørene må få tid på seg til å optimalisere prosjektene.

– Tror du det blir vindkraftutbygging på Fosen nå?

-Etter åtte års venting pluss det som har skjedd i det siste, så tror jeg ingenting. I hvert fall ikke før alle partene har tatt en investeringsbeslutning, sier Stjern.

– Ingenting er avgjort

Roan-ordfører Jan Helge Grydeland (Sp) nekter å ta av etter dagens vindkraftnyhet.

– Ingenting er avgjort. Det henger litt i løse lufta alt sammen. Jeg tror nok muligheten for at det blir utbygging er litt større nå, men vi kan ikke legge for store forventninger i det, sier han.

Grydeland forbereder seg på nok et drøyt halvår med spenning.

– Det hadde selvfølgelig vært veldig trivelig med en avklaring nå, men jeg har forståelse for at dette er store investeringer og at aktørene må være helt sikre på resultatet av regnestykket.

– Men tror du Statnett og Statkraft hadde vært interessert i å vurdere dette en gang til dersom de ikke hadde hatt troen på utbygging?

– Nei, det tror jeg ikke. Det er mulig at det sveitsiske selskapet har kommet med innspill som har gjort at Statkraft har endret mening, sier Grydeland.

– Viktig for næringsutviklingen

Fylkespolitiker og kommunestyrerepresentant for Høyre i Ørland, Torhild Aarbergsbotten, er glad for at partene har kommet frem til en avtale om videre utredninger.

– Dette gir håp om nye muligheter, og jeg håper at en nå ser prosjektene i et langsiktig perspektiv. Det er svært viktig for forsyningssikkerheten i Midt-Norge at det blir bygd ut mer kraft og ikke minst nye linjer. Dette er også viktig for fremtidig næringsutvikling i regionen. Nå må vi jobbe sammen for å søke og bidra til at prosjektene blir realisert, sier hun.

– Ikke lønnsomt

Høyre-politiker og selverklært vindkraftmotstander Øystein Braseth tror ikke vindkraftaktørene klarer å finne lønnsomhet i prosjektene på Fosen.

– Alle utsettelser er i vår favør. Lønnsomheten kommer ikke til å bli bedre. Kraftprisen på det internasjonale markedet er i fritt fall. Samtidig vil kostnadene øke kraftig, sier han.

Fosna-Folket presenterte i begynnelsen av juni Øystein Braseth og Odd Einar Støkkans regnestykke som viser at vindparkene på Fosen vil gå med 15,3 milliarder kroner i underskudd i løpet av driftsperioden på 20 år.

– Det er ingen som har motsagt regnestykket vårt. Statkraft har også brukt 200 millioner kroner på å utrede prosjektene. Folk har vist en vurderingsevne som er langt under nullpunktet, mener Braseth.

– Prestisje

Han tror prestisjen i prosjektene har blitt for høy for vindkraftaktørene.

– De har allerede brukt så mye penger at de på død og liv må bygge ut. Jeg tror de gjør dette for å ta vare på sitt renommé.
– Tror du det blir utbygging nå?

– Nei, det tror jeg ikke. Men jeg er redd aktørene søler bort enda mer offentlige midler på å utrede dette, sier Braseth.

%d bloggere liker dette: