Nå har de sjefskabalen klar

Vi har hatt med begge personalsjefene fra Roan og Åfjord. Vi har hatt tillitsvalgte fra begge kommunene med og hele komiteen var omforent hele ..