– Nå blir det mye gode veier på Fosen

Fosna-Folket.no

Over to kilometer med dårlig vei er byttet ut, og den nye strekningen er helhetlig og vesentlig forbedret, sier Knut Sundet.

Torsdag 30.juni er det klart for offisiell åpning av «Kråkmo II», opplyser daglig leder i Fosenvegene, Knut Sundet.

– Kjempeforbedring

– «Kråkmo II» er en videreføring av «Kråkmo I», der vi kutter ut over to kilometer med dårlig vei, i tillegg til bru over Skauga, forteller Sundet.

Parsellen omfatter ny vei fra kommunegrensa Leksvik/Rissa til Olsøy på 2,5 kilometer, inkludert bru over Skauga og i Olsøykrysset. I tillegg kommer 1,5 kilometer på toppen av Olsøybakkan/Haugsdalen.

Den nye strekningen blir helhetlig og vesentlig forbedret, forklarer Sundet.

– Vi har også tatt topparsellen på Olsøy, og jeg synes det er en kjempeforbedring, sier han.

– Helhetlig veistrekning

Veiåpningen markerer også at ny fylkesvei 715 mellom Keiseråslia og Olsøy nå går via Kråkmo. Veien mellom Keiseråslia og Leira blir nå FV 718, mens veien Leira-Olsøy-Malm til krysset ned FV 17 på Beitstad blir FV 720.

Den nye strekningen mellom Olsøy og Vanvikan er nesten to kilometer kortere enn den gamle hovedveien via Leira, og reisetiden reduseres med 12-15 minutter.

– Nå blir det en helhetlig veistrekning fra ferjeleiet og til skianlegget på toppen, det blir store forbedringer når man får en helhetlig vei, sier Sundet.

Folk som bor langs den gamle hovedtraséen i fem 60-soner og flere trafikkfarlige strekninger, slipper også nå det meste av gjennomgangstrafikken. Den nye parsellen som åpnes 30.juni er 1,8 kilometer kortere enn veien fra fylkesgrensa via Stoum til Olsøy.

Siste etappe

Områder som i dag er under arbeid er FV 715 Garrabrekka, FV 715 Ny Melan bru/Melanakken, FV 715 Osavatnet- Rødsjø. FV 715 Nordseter –Austdalen er i startgropa, det samme er FV 68 Roan- Reppkleiv.

Siste etappe er FV 710 Brekstad –Krinsvatn, FV 710 Hopstad –Årgård, FV 193 Verrabotn-Meltingen og FV 717 Stadsbygd –Vemunstad.

– Hva kan du si om de siste etappene som nå gjenstår?

– Om to dager lyser vi ut arbeidet med Nordsetervatnet ut på anbud. Så holder vi på å planlegge strekningen Krinsvatnet-Brekstad, tre reguleringsplaner ligger ute på høring og vi regner med å få vedtatt en reguleringsplan i år, forteller Sundet.

Arbediet med ny bru i Åfjord er i sluttfasen, og skal være ferdigstilt i september, opplyser han.

– Vi må stå på

– Vi planlegger tunnel i Roan, i Hellfjorden. I morgen (onsdag) skal vi besøke kommunestyret i Osen og vise hvordan vi har tenkt å bygge ut mot fylkesgrensa, sier Sundet.

Snart starter planleggingen av FV 193 Meltingen, pluss tunnel i Stadsbygd, forklarer han.

– Vi skal være ferdige om to år, så vi må stå på. Vi vil ikke bli ferdig med tunnelen innen utgangen av 2018, men det skal ikke bli så mye over tida. Nå blir det mye gode veier på Fosen, sier Sundet.

%d bloggere liker dette: