Nå blir det hyttefeiing

Fosna-Folket +

En ny forskrift sier at alle fritidsboliger med skorstein og fyringsanlegg skal kartlegges og ha tilsyn og feiing.