Mye forandret på 100 år – men ikke alt

Fosna-Folket.no

Mye har forandret seg på Bessaker i Roan på rundt hundre år.

Bruk pilen til å skyve mellom bildene!

Naturlig nok. Men ikke alt – det viser «bildeslideren» over. Tre av bolighusene står den dag i dag.

Det gamle bildet hadde vi på trykk i spalten «Fra gamle dager» i februar. Det inspirerte Christian Svarstad til å ta et nytt bilde fra samme vinkel og her er altså resultatet.

Tidlig på 1900-tallet

Linda Grande på Ørlandet hadde lånt ut postkortet. Vår tekst da saken sto på trykk i februar var som følger:

Kortet er fra tidlig på 1900-tallet. Nøyaktig år har vi ikke, men der kan kanskje noen av leserne bidra med utfyllende informasjon? Postkortet var utgitt av Norsk Lystryk- & Reproduktionsanstalt i Kristiania, det vil si Oslo, i sin tid og ble merket «Kra. 484».

Angående innledningen, så er det naturlig nok kull/kol, som ble solgt sammen med ved i brygga til venstre på bildet. «Kul» var den gamle skrivemåten. Kommersielt utvinnbare reserver av kull i Norge per i dag, finnes kun på Svalbard.

%d bloggere liker dette: