Murret rundt sammenslåing med Åfjord

Fosna-Folket.no

En mulig sammenslåing av Roan og Åfjord, ble så vidt tema under møtet til Roan kommunestyre onsdag. 

Det var kommende års budsjett og økonomiplanen for 2016 – 2019 som var den største saken som var oppe til behandling for lokalpolitikerne.

Ikke noe vedtak

På forespørsel orienterte Ordfører Einar Eian (H) kort om hva som hadde kommet fram under den siste samlingen mellom formannskapene i de to kommunene rundt en mulig sammenslåing.

Det ble understreket at det ikke var fattet noen vedtak, men at man hadde entes om et forslag til en intensjonsavtale rundt en mulig sammenslåing.

Stor skepsis

Flere i kommunestyret uttrykte stor skepsis til om hvor mye Roan vil kunne få ut av en sammenslåing.

– Det er forslag om at Åfjord blir kommunesenter, og at kun et servicekontor blir tilbake i Roan. En må få avklart hvilke funksjoner som eventuelt kan bli ved et slikt kontor, og hvor mange arbeidsplasser som kan komme til å forsvinne. Et servicekontor kan med tida bli lagt ned av et framtidig kommunestyre, framholdt Ola Håvard Krogfjord (Sp).

Han fikk støtte fra flere rundt dette.

%d bloggere liker dette: