Miljødirektoratet vil begrense rypejakten

Oslo (NTB): Det er stadig færre ryper i Norge, og bestanden er fallende. Nå vil Miljødirektoratet innskrenke jaktsesongen for rype på vinteren.

Dagens jakttid på ryper starter 10. september over hele landet og avsluttes i februar/mars. Miljødirektoratet anbefaler at jakttiden for lirype og fjellrype avsluttes allerede 23. desember, altså mer enn to måneder kortere jaktsesong enn i dag.

Forslaget, som skal gjelde fra 2017 og i fem år fremover, sendes nå ut på høring.

Bakgrunnen for den foreslåtte innskrenkingen er en nedgang i bestanden på mer enn 30 prosent i løpet av de tre siste rypegenerasjonene. I tillegg er det registrerte jaktuttaket mer enn halvert i løpet av det siste tiåret. Både lirype og fjellrype havnet i fjor i kategorien «nær truet» i Norsk rødliste for arter, som er Artsdatabankens liste over arter som har en risiko for å dø ut i landet.

– Når begge arter kom inn på rødlista i 2015, og fjellrype i tillegg er en ansvarsart for Norge, med opptil 50 prosent av europeisk bestand, må jakttida vurderes grundig, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Både Statskog, Finnmarkseiendomen, Norges Fjellstyresamband, Norskog, Norges Skogeierforbund og Norges Jeger og Fiskeforbund har før høringen varslet motstand mot forslaget, skriver VG. (©NTB)

%d bloggere liker dette: