Mener Fosen-ledningen ikke trengs

Adressa.no

Høyspentlinja som skulle frakte vindkraft fra kysten er ikke nødvendig for forsyningssikkerheten i Midt-Norge, mener Statnett.

18. juni skal styret i Statnett ta stilling til om den 25 mil lange høyspentlinja fra Namsos til Surnadal må droppes etter at Statkraft før helga sa nei til å bygge ut seks vindparker på Trøndelagskysten.
Statnett-sjef Auke Lont vil ikke forskuttere beslutningen.
– Vi må vurdere dette først. Vi har jo bebudet våre prosesser, der vi skal ta stilling til spørsmålet 18. juni. Vi vil komme tilbake til det da, sier han til Adressa.no.
Lont var mandag en av innlederne på NVEs årlige vindkraftseminar, som i år foregår i Drammen. Til de 2-300 hundre tilhørerne i salen gjentok Lont mottoet om at Statnett ikke vil stille seg i veien for vindkraftsatsingen i Norge. Likevel lød budskapet hult etter at Statkraft før helga droppet vindkraftinvesteringer på 11-12 milliarder i Trøndelag.
Mange mener beslutningen også vil få konsekvenser for planlagte vindkraftutbygginger andre steder i landet.

 – Mye har skjedd siden krisen

Overfor adressa.no understreker Lont at ledningen som var planlagt mellom Namsos og Surnadal etter Statnetts syn ikke har noen betydning for forsyningssikkerheten i Midt-Norge, der forbruket langt overstiger produksjonen.
– Det er gjort veldig mye siden vi hadde krise i Midt-Norge. Nea – Järpströmmen er ferdigstilt, spenningsoppgradering og Ørskog-Fardal er underveis. Når alt dette kommer på plass, vil forsyningssikkerheten være tilfredsstillende, sier han.

Flyttes østover?

Bedre strømflyt mellom sør og nord er en av årsakene til at Statnett har ønsket å bruke 5-7 milliarder kroner på en ny høyspentlinje i Midt-Norge, men byggeplanene er framskyndet for å kunne frakte store mengder vindkraft ut til markedet.
Nå når vindkraften er i det blå, kan linja bli utsatt, eller den kan bli flyttet inn i landet, der det er billigere å bygge.
– For vår del kunne vi gjerne ventet noen år med å forsterke nord-sør-forbindelsen i Midt-Norge, men vi så et behov tidligere på grunn av vindkraften, sa Lont under sitt innlegg i Drammen.

%d bloggere liker dette: