Mener arbeidet burde startet «i går»

Fosna-Folket.no

Roan-ordføreren er glad for at det etter all sannsynlighet settes i verk tiltak for rassikring i Hellfjorden. Han mener likevel at dette burde skjedd tidligere.

Det er et behov for både rensk og sikring av fjellsiden i Hellfjorden på fylkesvei 14 i Roan. Dette står i en rapport utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Statens vegvesen.

– Målet er å komme i gang så raskt som mulig, har Eva Solvi, avdelingsdirektør for veiavdelingen i Statens vegvesen Sør-Trøndelag, uttalt til Fosna-Folket.

Hun forteller at det foreløpig er usikkert når arbeidet kan starte.

– Dette er bra

Roan-ordfører Jan Helge Grydeland (Sp) mener det er gledelig at det nå etter all sannsynlighet vil bli gjennomført tiltak i Hellfjorden.

– Jeg synes dette er bra, og at det nå jobbes for å sette i gang prosessen og arbeidet med å få gjort de tiltakene som skal gjøres. Det jeg savner nå, er dato for når ting begynner å skje, sier Grydeland.

– Når håper du at entreprenøren er i gang i Hellfjorden?

– I går, svarer ordføreren.

– Må stole på arbeidet

– Tror du veifarende vil føle seg trygge når de kjører i Hellfjorden etter sikringsarbeidet er gjennomført?

– For min del tror jeg vel egentlig det, men jeg vet ikke om folk flest vil føle veldig på det. Det er store bratte fjellsider, så det er nok ikke så greit å se at det blir gjort noe. Samtidig må vi stole på det arbeidet som gjøres, mener Jan Helge Grydeland.

%d bloggere liker dette: