Mener 12 dager skal holde for å berge vindkraftsatsingen på Fosen

Fosna-Folket.no

– Vi har presset på oss, sier konserndirektør Ståle Gjersvold i TrønderEnergi.

Vindkraft er det altoverskyggende temaet på næringskonferansen Utopia som i dag arrangeres på Stokkøya. Blant deltakerne er flere sentrale aktører i vindkraftbransjen samt olje- og energiminister Tord Lien. Etter at Statnett i går slo fast at det kreves vedtak om utbygging av 1000 megawatt vindkraft innen utgangen av juni for at de skal starte arbeidet med høyspentlinja fra Namsos til Trollheimen, så intensiverer konserndirektør Ståle Gjersvold arbeidet for å finne en løsning. Da Gjersvold snakket til konferansedeltakerne på Stokkøya var han tydelig på hvem som nå må gjøre jobben.

– Det er vi aktørene som har presset på oss, vi må forenes, sa Gjersvold.

Like tydelig er han på at en løsning kan finnes i løpet av kort tid.

– De 12 dagene er nok, om vi vil nok.

Etter initiativ fra Gjersvold skal TrønderEnergi ha et møte med Statnett kommende tirsdag. Det som er klart er at Credit Suisse også vil delta på dette møtet. Når det gjelder hvilke andre aktører som er invitert med i tirsdagens møte er Gjersvold taus. Han ønsker heller ikke i dag å si noe om hvor møtet skal finne sted.

– Jeg er overbevist om at det er enkeltprosjekter som i sum utgjør 1000 megawatt. Vi må bruke alle døgnets timer til å forene interessene, sa Gjersvold på Stokkøya.

%d bloggere liker dette: