Men vil de gjøre det? Neppe

Hytteavisen.no

Stortinget har vedtatt at kommunene kan ha anledning til å ha eiendomsskatt, men frita hytteeiendommene.

Begrunnelsen skal være at hytteeiere ikke benytter seg av kommunale tjenester i like stor grad som fastboende, i tillegg til at de ikke har stemmerett i kommunen der de har hytta si.

Mye penger i verdifulle hytteeiendommer

Spørsmålet er imidlertid om de kommunene som ønsker seg eiendomsskatt for å bedre kommuneøkonomien, kan tenke seg å frita hyttene. Det er jo der de store pengene er å hente for veldig mange hyttekommuner. For både på de beste stedene i fjellheimen og langs kysten fins det mange fritidsboliger av svært høy verdi, som kan gi penger i kommunekassa.

Hvis Stortinget hadde foreslått det motsatte, hadde det vel vært mer sannsynlig at kommunene ville gjort unntak for fastboende. Heldigvis for hytteeierne blir ikke dét noe alternativ.

2 promille

Stortinget vedtok også en annen regelendring. Den betyr at kommunene må velge den laveste satsen, to promille, det første året de har eiendomsskatt. 

%d bloggere liker dette: