Meld fra om gaupespor

Miljødirektoratet.no

Statens naturoppsyn trenger tips fra publikum i arbeidet med å registrere spor etter familiegrupper av gaupe.

Slik ser det ut når ei gaupe har satt spor i snøen. Foto: Kjartan Knutsen, Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

Som en del av det nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr skal Statens naturoppsyn (SNO) registrere spor etter familiegrupper av gaupe over hele landet. Til dette arbeidet er vi helt avhengig av at folk melder fra til SNO’s lokale rovviltkontakter dersom de finner spor etter flere gauper i lag.

Spor etter flere gauper i lag kan være en gaupefamilie. Registrering av disse er valgt som overvåkingsmetode i Norge og Sverige, en metode som i stor grad er basert på lokal medvirkning. Målet er å få registrert flest mulig av de familiegruppene som finnes.

Kontakt rovviltkontakten

– Ta kontakt med nærmeste lokale rovviltkontakt snarest mulig dersom du finner spor etter flere gauper som har gått ilag. Dette er viktig for at rovvilkontaktene får mulighet til å foreta en feltkontroll, og avgjøre om det er en gaupefamilie, sier Vegar Pedersen, SNOs regionalt rovviltansvarlige i Nordland.

SNOs rovviltkontakter finner du ved å gå inn på denne lenken og følge lenken «vis rovviltkontakter» på ditt fylke. Det er også mulig å legge inn observasjonen på www.skandobs.no. Det vil da bli sendt et varsel på SMS til regionalt rovviltansvarlig i SNO som vil følge opp observsjonen.

Egen instruks

I det nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr stilles det klare krav til dokumentasjon før en observasjon kan bli godkjent som en familiegruppe. Alle konkrete meldinger som mottas vil bli fulgt opp av SNO såfremt værforholdene tillater det. Rovviltkontaktene foretar en sporing over 1 – 3 kilometer etter en egen instruks for å forvisse seg om at det er spor etter en familiegruppe.

– Tips fra publikum er avgjørende for at vi får en god oversikt over bestandssituasjonen i inngangen til parringstida. Gaupas parringstid starter i mars, og gauper som opptrer sammen da kan like gjerne være en voksen hunn og en voksen hann. Registreringsperioden varer derfor ut februar, sier Pål Prestrud, direktør for SNO.

Norge og Sverige har de siste 2 årene utarbeidet og tatt i bruk felles overvåkingsmetodikk for gaupe. Instruksen ligger tilgjenngelig påwww.rovdata.no.

Opplysningene som blir registrert legges inn i Rovbase som benyttes av forskningen og rovviltforvaltningen. Rovdata er en uavhening leverandør av overvåkingsdata, og har bl.a ansvaret for å utvikle overvåkingsmetodikken, samt samordne resultatene fra registreringsarbeidet. Denne kunnskapen brukes av rovviltforvaltningen til å bl.a fastsette kvoter for gaupejakta og i forbindelse med behandling av rovvilterstatningene.

%d bloggere liker dette: