MARINE HARVEST NORWAY AS – ETABLERING AV AKVAKULTURANLEGG PÅ NY LOKALITET

Roan.kommune.no

flatoyfjorden

HAVBRUKSANLEGG: Roan kommune og Osen kommune har, via Sør-Trøndelag fylkeskommune mottatt søknad fra Marine Harvest Norway AS om etablering av akvakulturanlegg på ny lokalitet, Flatøyfjorden.

Selve oppdrettsmerdene ligger i Roan kommune, mens noe av fortøyningene ligger i Osen kommune. Beliggenheten er som følger:

Navn: Flatøyfjorden
Posisjon i grader og desimalminutter: 64 gr. 16,381 min N, 10 gr. 14,774 min E
Kartdatum: Euref89 / WGS84

Søknaden omfatter en lokalitetsbiomasse på 6.240 tonn.

Søknaden er lagt ut for offentlig ettersyn fra og med  01.09.2015, til og med 02.10.2015 hos både Roan kommune og Osen kommune.

Eventuelle merknader sendes innen 05.10.2015 til:

Post: Roan kommune, Kommunehuset, 7180 Roan
Osen kommune, Kommunehuset,  7740 Steinsdalen

%d bloggere liker dette: