Mårhunden kan fortsatt være i Fosen

marten-871609_640

Fosna-Folket.no

I 2010 var det en rekke observasjoner av det som folk mente var mårhund i Fosen. Så ble det stille. Men det kan fortsatt være mårhund i Fosen, sier rovviltkontakt Edmar Bakøy. 

Mårhunden, som utgjør en egen slekt i hundefamilien, er av artene som er uønsket i norsk fauna. Derfor står den på den norske svartelista, som er en oversikt over de fremmede artene som utgjør høyest økologisk risiko på naturmangfoldet i Norge.

Fra Østen

Mårhunden, som er på størrelse med en rødrev, kan være bærer av rabies, skabb – og blant annet bendelormen Echinococcus multilocularis. Sistnevnte kan gi leversvikt hos mennesker, ifølge Wikipedia. Dyret i selv regnes som ufarlig for mennesker.

Opprinnelig hører mårhunden hjemme i det fjerne Østen. Miljødirektoratet opplyser om at felles det årlig rundt 130.000 mårhunder i Finland. Første kull i Sverige ble registrert i 2006. De siste par årene har man skutt rundt 15 dyr, majoriteten i Norrbotten.

Radiomerket

I Norge har man flere sikre registreringer. Når det gjelder Trøndelag opplyser Artsdatabanken om at det i januar 2010 ble fanget en levende mårhund i Nord-Trøndelag. Den ble utstyrt med radiosender og satt ut samme sted hvor den ble tatt. Juni samme år ble dyret fraktet til Namsskogan og sluppet på nytt. Den måtte imidlertid avlives etter kort tid på grunn av sykdom.

Sett flere steder i Fosen

2010 var også året at det ble meldt om flere mulige observasjoner av mårhund i Fosen. I juni dette året fortalte en bilist om en mulig «jervunge» ved Vikan i nærheten av Lysøysundet i Bjugn. Dyret ble beskrevet som et mørkt langhåret dyr med korte føtter, og kan ha vært en mårhund.

Utover året ble det meldt om flere mulige iakttakelser ulike steder i Bjugn i tillegg til Rissa. I 2012 meldte en leser om at han hadde sett mårhund på Beian på Ørlandet. Sporfunn på Uthaug i 2014, viste seg imidlertid å stamme fra grevling.

Rapport

Alle observasjonene førte til at at lokale viltmyndigheter skjerpet årvåkenheten.

Rovviltkontakt Edmar Bakøy i Ørland og Bjugn deltok, sammen med blant annet andre rovviltkontakter fra Midt- og Nord-Norge, på kurs på Åland om mårhunden og spredninga av arten. I ettertid satte Bakøy sammen en rapport som ble distribuert til folk i jeger- og fiskermiljøet i Fosen.

Ikke hundre prosent sikker

De siste årene har det ikke vært meldt om flere observasjoner i Fosen, etter det Fosna-Folket eller Bakøy kjenner til.

– Hvor ble det av mårhundene, Bakøy?

– Vi har så langt ingen hundre prosent sikre bevis på mårhund i Fosen, det vil si bilder, prøver av ekskrementer eller pels. Men vi kan ikke se bort i fra at det var mårhund folk så, ei heller at det kan være dyr her nå. Derfor er det viktig at folk melder fra hvis de observerer noe som kan være det, sier Edmar Bakøy.

Kanskje et enslig dyr

– Hvis det var mårhunder i Fosen for noen år siden, hva kan ha skjedd med dem?

– Det kan ha vært et enslig dyr som ble observert flere steder i Fosen i 2010. Årsaken til at ingen har sett det siden, kan i så fall bety at det har vandret ut igjen. Men som sagt, så er det viktig at folk fortsatt melder fra hvis de mener å ha sett mårhund, sier Edmar Bakøy.

 

 

%d bloggere liker dette: