Mæland ikke fornøyd, ber om ny vindkraftredegjørelse fra Statkraft

DN.no

Foto: Statoil
Foto: Statoil

Næringsminister Monica Mæland (H) har nå fått redegjørelsen fra Statkraft på deres beslutning om å stanse sin vindkraftsatsing. Statsråden er ikke fornøyd, og poengterer blant annet at redegjørelsen er «relativt kort».

Redegjørelsen fra Statkraft er på snaue to og en halv sider.

– Den går ikke i dybden på en del sentrale problemstillinger. Det er derfor behov for en nærmere redegjørelse der selskapet kan utdype sine vurderinger ytterligere, sier Mæland.

Næringsministeren ba om en redegjørelse etter at Statkraft tidligere i juni varslet at de ikke vil investere i vindkraftprosjektet i Fosen og Snillfjord. Ifølge Statkraft gjør lave kraft- og elsertifikatpriser i Norden at prosjektene ikke er lønnsomme.

Statkraft-styreleder Olav Fjell skriver i redegjørelsen at Statkraft oppdaterer sine langsiktige prisprognoser én gang i året, og at Fosen- og Snillfjordprosjektene var lønnsomt på prognosene som ble utarbeidet i slutten av august 2013 og samme tid i 2014.

Kuttet prognosene 18. mai

«Oppdaterte langsiktige prisprognoser for 2015 ble vedtatt i konsernledelsen 18. mai i år, og deretter innarbeidet i lønnsomhetsberegningene for Fosen og Snillfjord. De nye beregningene viste da at prosjektet ikke var lønnsomt», skriver Fjell.

«Beslutningsunderlag for prosjektet ble sendt til styret 27. mai, og i styremøte 3. juni ble det besluttet at Statkraft ikke kunne investere i dette prosjektet», legger han til.

I prognosene som ble vedtatt dagen etter grunnlovsdagen er kraft- og elsertifikatprisene kuttet med rundt 20 prosent fra den forrige prognosen. De lavere anslagene forklarer Statkraft med:

  • Lavere kull- og gasspriser
  • Lavere CO2-priser
  • Økt kraftoverskudd i Norden
  • Lavere kostnader for sol- og vindkraft.
  • Antatt betydelig fall i elsertifikatprisene fordi teknologikostnadene faller raskere enn ventet.

«Fallende teknologikostnader forventes å gi økt konkurransekraft for vindkraft på lang sikt, men vil samtidig bidra til lavere fremtidige kraftpriser», skriver Fjell.

Statkraft har også gjort endringer i flere kostnadsposter underveis, og har revidert avkastningskravet.

«Samlet sett er imidlertid kostnadene i øre/kWh på samme nivå som tidligere forventet», skriver Fjell.

%d bloggere liker dette: