Mælan bru stenges – oppretter lokal legevaktberedskap

Fosna-Folket.no

Mælan bru i Åfjord sentrum blir stengt i perioden fra 22. juni klokka 17.00 til 24. juni klokka 06.00. I den forbindelse opprettes lokal legevaktberedskap i Åfjord og Roan.

Statens vegvesen skal bygge ny bru på fylkesvei 715 i Åfjord. Planlagt byggestart er september 2015. For å få plass til ny bru, blir det nødvendig å flytte eksisterende bru cirka åtte meter oppstrøms på Årnes-siden, opplyser Statens vegvesen.


Felles legevakt

Det vil være omkjøring via fylkesvei 52 for kjøretøy under fem tonn, og omkjøring vil skje regulert med kolonnekjøring og følgebil.
«På grunnlag av dette oppretter Åfjord kommune lokal legevakt for Åfjord og Roan kommuner: mandag 22. juni og tirsdag 23. juni i tidsrommet klokka 15.00 til klokka 23.00. Øyeblikkelig hjelp på dagtid ivaretas som tidligere i legekontorets åpningstid klokka 08.00- 15.00. Utover dette vil legevakt være ivaretatt av Fosen legevaktsenter.
For innbyggere sør for Mælan bru kan de etter avtale med legevaktsentral/ vakthavende lege reise til Fosen legevaktsenter», opplyser Åfjord kommune på sin nettside.
Slik informerer Statens vegvesen om omkjøringsmuligheter:
«Flyttingen medfører at eksisterende bru blir helt stengt for biltrafikk i perioden 22. juni kl. 17.00 til 24. juni kl. 06.00.
Det er ingen nærliggende omkjøringsmuligheter for biler med aksellast over 5 tonn. Nærmeste omkjøringsmulighet er fv. 715 Nordfosenvegen via Roan og Osen og fv. 17 på Namdalseid til E6 på Steinkjer, se vedlegg nedenfor. 
For biler med aksellast under 5 tonn vil det bli mulighet for omkjøring via fv. 52 om Stordalen via kommunal veg over Uggdal til fv. 55 i Sørdalen, se vedlegg nedenfor. Omkjøring vil bli skiltet. På grunn av vegstandarden vil trafikken mellom fv. 52 i Stordalen og fv. 55 i Sørdalen bli regulert med kolonnekjøring og følgebil fra kl. 17.00–22.00 den 22. juni og kl. 06.00-22.00 den 23. juni», skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

%d bloggere liker dette: