Ledigheten fortsetter å falle i Sør-Trøndelag

Nea Radio

Ledigheten øker mest i Roan, kommunen har likevel lav ledighet med kun 1,8 prosent uten jobb …