LANDBRUKET I ROAN – GÅRDSBESØK SOMMEREN 2015

Roan.kommune.no

Ordfører og varaordfører har i sommer vært på flere gårdsbesøk.

Det har vært stort fokus rettet mot vindkraft de siste ukene, og det er pr. i dag uvisst hva som vil skje på den fronten. Da kan det være på sin plass å se, og være oss bevisst at vi har et allsidig næringsliv med små og store bedrifter som gjør en god jobb her i Roan. Vi har mye å glede oss over; primærnæringene – jordbruk, egg og fiske, fiskemottak, lakseslakteri, smoltanlegg, oppdrett, ulike typer båter/skip, transport, maskin- og anlegg, rørleggerbedrift, båtslipp, elektro, kraftanlegg, byggservice/tømrere, byggvare, verksteder, servering, service- og handel, turisme, veterinærer, ambulansestasjon, pendlere, kommunen med f.eks. skoler, pleie- og omsorg, samt andre tjenester.

Enkeltmannsbedrifter og større bedrifter, alle er svært viktige for Roan. Hver eneste arbeidsplass er viktig!!!

Fosna-Folket har det siste året hatt fokus på landbruk i Roan, de har bl.a. intervjuet unge gårdbrukere som satser i Roan og det har vært positivt i både tekst og bilder. Vi har også sett erfarne melkeprodusenter bli hedret for kvalitetsmelk.

I følge tall fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag har det i Roan vært en økning i antall aktive bønder fra 2013 til 2014, samtidig er det gledelig at vi har lav gjennomsnittsalder hos bøndene i Roan, også sammenliknet med andre kommuner i fylket. Dette har sammenheng med at vi i de siste årene har fått mange unge bønder. Spesielt i norddelen av kommunen har mange unge flyttet hjem og overtatt gårdsbruk, og det har også vært tilflytting der unge familier har startet opp gårdsdrift og husdyrhold.

I Roan har jordbruket alltid vært viktig, og vil også være viktig i tiden som kommer. Det er viktig for matproduksjon, verdiskapning og sysselsetting, det bidrar til levende bygder i Roan, det tar vare på kulturlandskap og forvalter store arealressurser – både dyrkamark, utmark, skog- og fjell, elver og vatn. Næringa er avhengig av stabilitet og forutsigbarhet, og vi håper på, og vil jobbe for rammebetingelser som gjør det mulig for bønder å satse videre framover.

Roan kommune er både glad og stolt over det positive som skjer innen landbruksnæringa i Roan, og har ønsket å formidle dette til næringen selv. Vararedføreren og jeg har derfor nylig besøkt 3 gårdsbruk som hver på sin måte kan representere bønder i Roan. Det er melkebønder med mange års drift og som nylig er hedret for levering av kvalitetsmelk, det er en ung familie som satser på noe nytt i Roan, og det er kommunens ferskeste bonde, med oppstart 1.juli i år.

Vi har vært på besøk til Lisa og Oddbjørn Hopstad, som representerer bønder med lang fartstid i Roan. De fikk nylig overrakt plakett for levering av kvalitetsmelk i 20 år. De har også tidligere fått flere utmerkelser for levering av melk med utmerket kvalitet, bl.a. sølvskrinet. Det kreves meget god fagkunnskap og gode rutiner over år for å oppnå dette! Vi gratulerer Lisa og Oddbjørn, og ønsker lykke til videre.

Vi var også på gårdsbesøk til Marianne Strøm og Andreas Viken. De har som mange andre unge familier de siste årene, overtatt gårdsbruk i Roan. De satser på noe som er nytt; Hjortefarm. De har så vidt kommet i gang, og har et langsiktig perspektiv på oppbyggingen av hjortefarmen. Når vi kom på besøk var det unge paret ute og satte opp ny innhengning til hjorten. Det skal bli spennende å følge utviklingen videre, og vi ønsker Marianne og Andreas lykke til med driften.

 Vi fikk også mulighet til å besøke Ingeborg Hopstad, selv om hun var ute og presset rundballer da vi stakk innom. Ingeborg har nettopp startet opp som bonde og matprodusent. Som «siste skudd på stammen» som nystartet bonde nå i sommer, var det hyggelig å hilse på Ingeborg. En av etter hvert mange unge som satser på landbruk i kommunen vår! Vi ønsker Ingeborg lykke til videre!!

Det å være matprodusent er et meget viktig yrke. Landbruk og matproduksjon er et fag å være stolt av! 

Vi ønsker lykke til med gårdsdriften alle sammen, enten dere er erfarne i faget eller er i startgropa – enten dere er innflyttere, har flyttet hjem, eller har overtatt gård uten først å ha flyttet ut.

%d bloggere liker dette: