La Fosen bli én kommune!

adressa.no

I dag består Fosen av kommunene Rissa, Leksvik, Bjugn, Ørland, Åfjord, Osen og Roan. Til sammen utgjør disse kommunene en hel region. Hvor enklere hadde det ikke vært om alle kommunene hadde blitt slått sammen til en storkommune, ved navn Fosen kommune?

For det første, hadde det blitt mye mer praktisk med en storkommune. Da hadde man fått et rådhus hvor ansatte jobber, og man slipper alle de små, enkelte rådhusene. Administreringen hadde blitt mye mer effektiv, og man har hatt mennesker fra ulike tettsteder som har gode kunnskaper om sitt hjemsted. Da hadde man også fått god utbytte av samarbeid, og man har lært mye mer om et spesifikk sted. Når det bare er et rådhus med et antall ansatte, sparer man også kommunen for høye lønnsutgifter, samt mye av den tiden som kanskje ikke alle utnytter like bra.

Det er også enklere å skape noe med en større kommune. Når det bor flere innbyggere i en kommune, vil flere kunne være med å påvirke viktige saker, samt at en større kommune vil enklere få gjennomslag på noe enn hva en liten kommune ville gjort. Det er også slik at flere kan stå sammen i en stor kommune, og man har mye mer kapasitet og kunnskap å komme med. Om innbyggere og de som jobber på kommunehuset er villig til å samarbeide, lytte til hverandre, lære av hverandre, og kjempe for deres saker, vil Fosen som kommune bli bedre enn om bare et sted har mye makt.

Beliggenhet av kommunehuset til Fosen kommune hadde ikke vært det vanskeligste å finne ut. Det viktigste er at det er sentralt plassert for alle som bor i kommunen, samt at det er folk fra hele Fosen som jobber der. Om vi som bor på Fosen ser på oss som et samfunn og et fellesskap hvor vi kan jobbe sammen, og skape noe nytt sammen, vil innbyggerne føle tilhørighet og verdighet innad i kommunen. Dette er noe som er svært viktig for fosningene å tenke over, siden at mye nytt kan skapes i framtida om man blir til en storkommune, og Fosen vil dermed bli et bedre sted å bo.

Gutt (18)

%d bloggere liker dette: