Kun én av syv ordførere sier ja til én Fosen-kommune nå

Fosna-Folket.no

– Vi kan kanskje unngå å bli utsatt for tvang dersom vi kommer til Sanner med en plan på mandag. Vi har mulighet til å styre historien selv, mener Åfjord-ordfører Vibeke Stjern (Ap).

Stjern var den eneste av de totalt syv ordførerne på Fosen som kunne si ja til å samle Fosen fra 2020, da ordførerne møtte fylkesmann Brit Skjelbred på Brekstad torsdag.

Siste fase

Alle ordførere på Fosen reiser ned til Oslo for å møte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) mandag neste uke. Skjelbred mente det ville være hensiktsmessig med en samtale mellom ordførerne i forkant av møtet.

– Vi vet at statsråden er i beslutningsfasen av reformen, og det er like før stortingsproposisjonen går i trykken. Dette er siste fase, innledet Skjelbred, som ikke la skjul på at Sanner og regjeringen følger situasjonen på Fosen tett.

– Komplisert situasjon

Skjelbred har på forhånd tilrådd at Fosen bør samles til én kommune fra 2020. En kort runde rundt bordet viste imidlertid at ikke alle ordførerne er enige i at tiden er inne.

– Hvis vi nå skal gi inntrykk av at sammenslåingsarbeidet i Indre Fosen kun er midlertidig vil det sette oss i en veldig komplisert situasjon, framholdt Steinar Saghaug (H), ordfører i Leksvik.

Leksvik og Rissa slås som kjent sammen til Indre Fosen kommune fra 1. januar 2018.

Indre Fosen

– At én kommune på Fosen er framtida tror jeg på. Vi kan ha en intensjon om å samle Fosen, men vi kan ikke tidfeste det. Vi må ha respekt for kommunene som har gjort gjensidige vedtak. Fire kommuner slår seg sammen på Fosen, og det er kjempebra. Diskusjonen om kun én kommune må få modnes, sa Rissa-ordfører Ove Vollan (H).

Vollan fikk kritikk, særlig fra politikere i Leksvik, da han gikk ut i Fosna-Folket og sa at han var positiv til å samle Fosen til ett rike. 

Både Saghaug og Vollan var torsdag tydelige på at de ikke kunne si ja til én kommune på Fosen på nåværende tidspunkt.

Nei i Bjugn

Heller ikke Bjugn-ordfører Ogne Undertun (Ap) kunne gjøre det i møtet med Fylkesmannen. Tirsdag denne uka bestemte flertallet i kommunestyret i Bjugn at Fosen kommune legges på is inntil videre.

– Det ser ikke ut som at vi er klar for Fosen kommune akkurat nå, selv om det etter min mening er et gyllent tidspunkt. For at vi skal lykkes med det trenger vi entusiasme fra alle parter i prosjektet. Personlig synes jeg det er en interessant vei å gå, men jeg forstår situasjonen i Indre Fosen. Vi ser at det er riktig å sette på bremsen, sa Undertun.

Bjugn har fra før vedtak om sammenslåing med Åfjord.

Tryggere på naboen

Ørland har vedtak om å bestå som egen kommune, samtidig som at de har sendt en invitasjon om dialog til naboen Bjugn – så langt uten hell.

– Det er en åpenbar oppfatning for de som ser Fosen utenfra at vi bør slå oss sammen. De fanger imidlertid ikke opp utfordringene vi har, eksempelvis når det gjelder kommunikasjoner og samferdsel. Et framtidig Fosen er mer et håp enn en konkret plan nå, sa Tom Myrvold (H), ordfører i Ørland.

Nord eller sør

Myrvold understreket at han er mot bruk av tvang i reformen.

– Men dersom det blir brukt tvang mener jeg Ørland og Bjugn er det beste alternativet, sa Myrvold.

Osen kommune har også vedtak om å bestå som egen kommune, men er i den unike situasjonen at de også sokner nordover for en rekke tjenester.

– Personlig er jeg for én Fosen-kommune, men det må kommunestyret i Osen være med på å avgjøre. I Osen har vi samarbeidsløsninger som går både sørover og nordover, men de tyngste oppgavene, som helse, politi og brann, går nordover, sa Osen-ordfører John Einar Høvik (Ap).

– Utopisk med 2020

Høvik fortalte at det vil bli avholdt ekstraordinære møter i kommunen for å fatte en beslutning om retning og eventuell sammenslåingspartner.

Åfjord-ordfører Vibeke Stjern (Ap) var den som ivret mest for et samlet Fosen. Åfjord har fra før vedtak om å slå seg sammen med både Bjugn og Roan.

– Signalet fra Åfjord er at man ønsker én Fosen-kommune. Man ønsker også en dato å forholde seg til, slik at man kan operere fornuftig i mellomtida. 2020 er kanskje utopisk, sa Stjern.

Forslag til prosjekt

Stjern fremmet forslag om at eksterne krefter, eksempelvis fra kommunal- og moderniseringsdepartementet, kan utforme et forslag til hvordan Fosen kommune kan se ut. Det vil kjøpe mer tid til å fatte ei beslutning.

– Ingen tar skade av å sette seg ned og se hva man kan få til, heller ikke Indre Fosen, sa Stjern.

For at dette var noe som Indre Fosen kunne gå med på, ble forslaget fra Stjern vannet ut noe.

– Ikke artig

– Det er ikke artig for oss at vi nå gjør det vanskelig å samle Fosen, men vi må få fullføre vår prosess. Vi kan gå med på at vi har et prosjekt gående om nærmere samarbeid på Fosen som region, men det er det eneste jeg oppfatter at vi alle kan enes om, sa Vollan.

– Vi må drøfte dette i fellesnemda først, slik jeg ser det. Dette er krevende for meg og Ove (Vollan, jour.anm.), som har fått et klart signal fra fellesnemda. I Indre Fosen har vi gjort jobben vi ble bedt om å gjøre. Skal vi bli straffet for det? Arbeidet var tydeligvis ikke bra nok likevel, sa Saghaug, som medga at et prosjekt for å hente inn mer kunnskap kan være nyttig.

Vil unngå tvang

Stjern var på sin side opptatt av å ha en plan for møtet med statsråden mandag.

– Vi kan kanskje unngå å bli utsatt for tvang dersom vi kommer til Sanner med en plan på mandag. Vi har mulighet til å styre historien selv, sa hun.

Stjern fikk støtte fra fylkesmann Brit Skjelbred, som mente at forsøksloven kunne åpne for alternative innretninger for kommunesentra, lokaldemokrati og oppgaveløsning i et samlet Fosen.

– Dere vil tjene på å framstå som samlet foran statsråden. Regjeringen har ikke ønske om å bruke tvang, det er klart bedre dersom dere selv kan peke ut veien videre.

Bortkastet

Forslaget fikk også støtte fra Roan-ordfører Einar Eian (H). Roan har fra før vedtak om sammenslåing med Åfjord.

– En Fosen-kommune er ikke særlig aktuelt for oss i Roan på kort sikt. Samtidig ser jeg at det finnes muligheter i det, og et prosjekt kan jeg være positiv til, sa Eian som var tydelig på at eventuelle mellomløsninger på veien til ett Fosen var bortkastet tid og penger.

Forsiktige ordførere

Flere av ordførerne var imidlertid svært forsiktige under møtet torsdag. Det eventuelle prosjektet som kanskje blir satt i gang vil dreie seg om samarbeid på Fosen som region, ikke som kommune.

– At alle syv drar til Oslo på mandag for å kjempe for Fosen kommune tror jeg neppe kommer til å skje. Jeg er enig med Vibeke (Stjern jour.anm.), men samtidig er det kun Vibeke som har mandat til å gjøre det. Jeg har et kommunestyrevedtak som sier nei i denne omgang, sa Bjugn-ordfører Undertun.

Det er besluttet at ordførerne skal samles igjen søndag før møtet med statsråden i Oslo.

%d bloggere liker dette: